Hopp til innhold

Thon Jølster Hotell, Skei.

Vårmøte Alpint

Onsdag 15. juni er det klart for Vårmøtet Alpint. Møtet vert avvikla på Skei v/ Thon Jølster Hotell.

Stad:            Thon Jølster Hotell, Skei

Tidspunkt:  Onsdag 15. juni 2016, kl. 18.00-21.00

Deltakarliste (pr. 15.06.2016)

Sakliste

Sak 05) Rammer for terminliste 2016-2017

Ver merksam på at skikrinsen sitt "ordinære" Vårmøte" vart avvikla som torsdag 09. juni 2016. Meir informasjon om dette møtet finn ein her.

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins, AK

Atle Hamar (s)                                            Yngve Thorsen (s)
Leiar, AK                                                      Adm. sjef

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI03, 03