Hopp til innhold

Frå Langeland Skisenter. Foto: Cecilie Brendehaug Rysjedal.

Anleggskonferanse

Torsdag 09. juni ynskjer Skikrinsen i samarbeid med Sogn og Fjordane Fylkeskommune velkommen til Anleggskonferanse om skianlegg.

Innbyding - program

Deltakarliste (pr. 08.06.2016)

Stad:             
Skei, Thon Jølster Hotell

Tidspunkt: 
Torsdag 9. juni 2016, kl. 12.00–17.30

Tema for konferansen er:
Drift og utvikling av skianlegg er ein grunnleggande føresetnad for ynskje om skiaktivitet. Med denne konferansen vil vi sjå på ulike utfordringar knytt til utvikling og drift av skianlegg i Sogn og Fjordane.

Målgruppe:
Kommunar, anleggseigarar, idrettsråd, idrettslag og andre skiinteresserte.

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
nif-epi04, 04