Hopp til innhold

Frå hoppanlegget i Tunåsen.

Hopprenn i Tunåsen

Bulken IL skipar til hopprenn i Tunåsen søndag 20. mars. Alle bakkane vil vere i bruk, også K69.

Påmelding pr. e-post til post@dyrvedalen.no eller pr. sms til tlf. nr. 952 71 559.

Frist for påmelding er fredag 18. mars 2016.

Det vert elles høve til prøvehopping laurdag 19. mars 2016.

Med venleg helsing
Hordaland Skikrets hopp- og kombinert

Magne Sørestrand
Tlf. nr.: 90419991

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
nif-epi04, 04