Hopp til innhold

TD- og arrangørkurs

Torsdag 27. oktober 2016 er det klart for TD- og arrangørkurs på Skei v/ Thon Jølster Hotell.

Frammøte
Skei, Thon Jølster Hotell, torsdag 27. oktober 2016, kl. 18.00

Avslutning
Torsdag 27. oktober 2016, kl. 21.00

Deltakarliste

INFORMASJON OM KURSET

På kurset vil ein fokusere på dei  mest sentrale oppgåvene for arrangørar og TD’ar.

Nylege vedtak vedr. klassisk langrenn (stakefrie soner, stavlengder etc.) vil bli gjennomgått.

Elles vil utveksling av erfaringar og drøfting av aktuelle problemestillingar stå sentralt i kurset.

Langrennskomiteen i Sogn og Fjordane Skikrins oppmodar alle arrangørar av skirenn å stille med rennleiar eller annan person frå rennkomiteen på kurset.

For nye TD’ar er TD kurset delt i 2. Del 1 i opplæringa er 3-4 timer teori v/ Thon Jølster Hotell (Skei). Del 2, den praktiske delen, vil bli avslutta med rapportskriving etter gjennomført TD-oppdrag vinteren 2017.

Kurslærar er Per Nymoen frå Norges Skiforbund.

PÅMELDING

NB! Frist for påmelding er søndag 23. oktober 2016.

Kursinnbyding

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins

Yngve Thorsen (s)
Adm. sjef

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI03, 03