Hopp til innhold

Fjord1 barmark

Tidspunkt for skikrinsen sine Fjord1 barmarksamlingar (alpint) sommar og haust 2015 er no klare.

Hovudtrenar på barmarksamlingane er Even Hole.

Elles må ein ta eit lite atterhald når det gjeld datoane for samlingane, då tidspunkta ikkje er avklara med alle tekniske arrangørar.

Meir informasjon, tid, stad etc.

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI03, 03