Hopp til innhold

Evalueringsmøte

Tysdag 05. mai inviterar skikrinsen til evalueringsmøte om krinslaga i langrenn ved Thon Jølster Hotel (Skei).

Frammøte
- Tysdag 05. mai, kl. 18.00-21.00

Stad
- Skei, Thon Jølster Hotel

Rammeprogram
- Informasjon om Team Veidekke Vest v/ Arthur og Yngve
- Evaluering av sesongen 2014-2015 v/ Asgeir og Ingrid
- Målsetjing og filosofi om krinslaga v/ Arthur og Yngve
- Sportsleg opplegg sesongen 2015-2016 v/ Asgeir og Ingrid
- Gruppearbeid - evaluering v/ Yngve
- Avslutning, oppsummering

Målgruppe
- utøvarar (og føresette) på krinslaga i langrenn
- aktuelle utøvarar (og føresette) til krinslaga i langrenn
- krinslaget sitt smøreteam
- leiarar i ski-/ langrennsgruppene
- klubbtrenarar

Deltakarliste (pr. 04.05.2015)

Frist for påmelding
Fredag 01. mai 2015

Påmelding gjer ein pr. e-post til Yngve Thorsen.

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins

Yngve Thorsen (s)
adm. sjef

Tlf. nr. 92 60 14 21

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI03, 03