Hopp til innhold

Heidersteikn

Sogn og Fjordane Skikrins si Heidersteiknnemnd ynskjer innspel på kandidatar til skikrinsen sine Heidersteikn. Frist 10. mai 2015.

Informasjon om skikrinsen sine HeidersTEIKN.

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI02, 02