Hopp til innhold

TD kurs Alpint

I samband med Fjord1 samlinga på Hafjell i januar, inviterar Sogn og Fjordane Skikrins til TD kurs i alpint søndag 03. januar 2016.

Søndag 03. januar inviterar Sogn og Fjordane Skikrins til TD oppdateringskurs i alpint. 

Ein oppmodar aktuelle TD`ar samt arrangørar av alpine krinsrenn om å delta.

Stad
Hafjell, riksanlegget (klasserom)

Tidspunkt
Søndag 03. januar 2016, kl. 17.00-21.00

Kurslærar
Truls Paulsen , Norges Skiforbund

Målgruppe
Oppnemnde TD`ar på alpinrenn vinteren 2016
Arrangørar av krinsrenn alpint.

Oversikt oppnemnde TD`ar 2016

Påmelding
Pr. e-post til Yngve Thorsen.

Frist for påmelding
Onsdag 30. desember 2015

Evt. spørsmål rettast til krinskontoret v/ Yngve Thorsen (tlf. nr. 92 60 14 21)

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI01, 01