Hopp til innhold

Samling og hopprenn

Hoppsamlinga og hopprennet som var terminfesta i Bjørkelibakkane 28.-29. desember er avlyst grunna manglande snøtilhøve i anlegget.

Informasjon frå IL Veten, 26. desember 2015

Etter synfaring i anlegget i dag, og med nedbørutsikter dei nærmaste dagane, vert samlinga og hopprennet avlyst. Det er for lite snø til å preparere bakkane.

Meir informasjon om treningsklare bakkar kjem når situasjonen ligg til rette.

Godt (og snørikt) nyttår!

Med venleg helsing
Jon Kåre Blakset

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI01, 01