Hopp til innhold

Rulleski i trafikken

Med auka sommartrafikk og med mange som køyrer på ukjende plassar vert utfordringane endå større med rulleskiløparar i trafikken.

Det er viktig at trenarar og leiarar er tydelege og gode rollemodellar for å forebygge ulykker.  Dette handler om kor og når ein går på rulleski, vere godt øvde, gløyme musikk på øyret, ta omsyn til annan trafikk når fleire går saman, bruke hjelm og vere godt synlige med fluoriserande klede sjølv på høglys dag og sola skin.

Eit verst tenkelg senario er om vi no skulle få ei alvorlig ulykke fordi skimiljøet ikkje har tenkt seg godt om.

Rulleskivettreglar

God Sommar!

Med helsing frå
Trygg Trafikk Sogn og Fjordane

Audun Heggestad
Distriktsleiar

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
nif-epi04, 04