Hopp til innhold

Spelemidlar

Fredag vart det gjort kjent at langrennsgruppene i Eid IL, Vik IL og IL Veten er tildelt nærare kr. 600 000,- i spelemidlar til prepareringsutstyr for langrenn.

På landsbasis er det fordelt i overkant av 7,5 millionar kroner innanfor denne ordninga, noko som er ei monnaleg auke frå fjoråret.

Sogn og Fjordane - Spelemidlar til prepareringsutstyr langrenn

- Eid IL - kr. 150 000,-
- Vik IL - kr. 180 000,-
- IL Veten - kr. 250 000,-

Informasjon om ordninga.

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI02, 02