Hopp til innhold

Foto: Firda

Sesonginformasjon Langrenn

Første utgåve av "Sesonginformasjon" til junior- og seniorutøvarar i langrenn er no publisert.

Dette er viktig informasjon om uttaksreglar, startkrav, cupar, m.m. for alle junior- og seniorutøvarar som satsar på norgescup og høgare nivå.

Dette er første førebelse utgåve. Det kan bli gjort endringar i teksten dei næraste vekene.

Endeleg utgåve vil føreligge etter Langrennskomiteen (NSF) sitt Haustmøte 21. oktober, og publiserast seinast 01. november.

Sesonginformasjonar 2014-2015

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI01, 01