Hopp til innhold

Temadagar

I samarbeid med skikrinsen inviterar NAV Hjelpemiddelsentralen til Temadagar om aktivitetshjelpemiddel for born og unge med nedsett funksjonsevne.

Temadag, 11.02.2014. Sogn Skisenter

Temadag, 12.02.2014. Breimsbygda Skisenter.

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI03, 03
NTB scanpix