Hopp til innhold

Julerennet i alpint er avlyst

Julerennet i alpint som opphaveleg skulle avviklast laurdag 28. desember er avlyst.

Bakgrunnen for alpinkomiteen si avgjersle er usikre snøtilhøve i alpinanlegga i Sogn og Fjordane, samt at vèrprognosane ikkje lovar mykje snø i fjordafylket kommande veke.

Evt. spørsmål kan rettast til adm. sjef Yngve Thorsen (tlf. nr. 92 60 14 21).

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
nif-epi04, 04