Hopp til innhold

Utstyrsordninga 2013

I perioden 14. oktober - 14. november kan laga søkje om Spelemidlar til Utstyr.

Søknad fremmes gjennom Klubben Online, og alle klubber har fått tilsendt e-post med passord fra NIF. Har ikke klubben fått dette, så kontakt Klubbsupport, og dere må sjekke kontaktadressen deres i SportsAdmin/Klubben Online. For klubber med flere grener, er det viktig at dere samler søknaden deres slik at en gren ikke blir ”utelukket” fra å søke.

Ordningen gjelder alt utstyr kjøpt inn/kjøpes inn etter 1. januar 2013 og frem til fristen for innsendelse av kvitteringer (ca 20. februar 2014).

Vær imidlertid oppmerksom på følgende. Viser til orienteringsbrev av 22. april 2013 som ble sendt til alle skikretser angående «Spillemidler gjennom utstyrsordningen til prepareringsutstyr for langrenn».

Skistyret har bestemt at for 2013  skal 75% av totalsum tilhørende utstyrsordningen  øremerkes prepareringsutstyr. Vi ønsker derfor å orientere klubbene om at det for inneværende år er svært begrensede midler å fordele. Denne støtteordningen er et 3-årig prøve-prosjekt.

NB: For 2013 har det vært en utlysning av midler til prepareringsutstyr med søknadsfrist 15. august. Det kom inn over 90 søknader. Kretsene har prioritert sine søkere, og alle som søkte har fårt svar. Vi vil derfor ikke ta i mot flere søknader for 2013.

Tildeling til klubb skjer ca. 5. januar 2014 og fristen for innsendelse av dokumentasjon vil være ca. 20. februar. Alle klubber som har søkt, får melding om hvem som mottar midler (sendes ut pr e-post), og dette offentliggjøres også på NSF sine sider. Det dekkes inntil 1/3 av utgift til utstyret. Tilskudd er minimum 3.333 kroner, og maksimum 300.000 kroner.

Følgende kriterier gjelder for ordningen i 2013:

1. Lag og foreninger, inkludert særforbund, tilknyttet NIF kan søke om tilskudd.

2. I fleridrettslag søker hver gruppe til sitt respektive særforbund. Idrettskoler søker via idrettskrets. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg.

3. Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2013.

4. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr.

5. Tilskudd gis ikke til driftsutstyr2 og personlig3 utstyr.

6. Tilskuddsatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.

7. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner).

8. Maksimalt tilskudd til et utstyrselement er 300 000 kroner.

9. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader. Rabatter inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

10. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.

11. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som: o Har lang levetid o Er svært dyrt i innkjøp som nytt

12. Brukt utstyr må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.

13. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.

14. Ved kjøp av utstyr fra utlandet, dekkes ikke frakt og toll.

______________________________________________________________

1. Maksimalt 5 % av tilskuddene kan tildeles særforbund

2. Utstyr ment for drift og vedlikehold av anlegg og utstyr

3. Utstyr som er tilpasset enkelt utøvere. Utstyret må oppbevares av klubbene

Skiutstyr som er stønadsberettiget:

- Langrenn rulleski – lagsutstyr (rulleski for utlån til de som ikke har dette selv, ikke personlig utstyr)

- Tidtakerutstyr som støtter emit/TAG løperbrikker (brikkene samt PC/printer er ikke støtteberettiget).

- Alpint – tidtakerutstyr (ikke PC/printer)

- Langrennskjelke (til bruk for funksjonshemmede)

- Alpint sit-ski (Dual ski er også støtteberettiget. Ski-cart og Bi-ski er ikke støtteberettiget).

- Alpint slalåmstaur (portflagg er også støtteberettiget, ikke monteringsutstyr/bagger etc)

- Alpint B- sikkerhetsnett (anbefalt 20 m med minimum 14 staur/klips til disse)

- Hopp sporsetter (spormal for hopp)

- Barneskipakker til telemark og hopp (barneskipakke til telemark og hopp for utlån til de som ikke har eget utstyr: Bestilles via idrettsbutikken.no (ski, bindinger og støvler)

- Utstyrspakke til skileik (eksempler på utstyr er: Porter i ulike varianter, portaler, mobile hopp, orgeltramp og andre mobile elementer).

- Treningsutstyr Freestyle (trampoline/skumprodukter/airtrack)

NB: Ordningen er ikke for støtte til personlig utstyr eller driftsutstyr

Kontaktperson for Norges Skiforbund er Marit Gjerland tlf 97675764, e-post: utstyr@skiforbundet.no

Klubbsupport (tekniske spørsmål vedrørende utfylling av søknad) Tlf: 03615 e-post: support@idrettsforbundet.no

Link til brukerveiledning søknad

http://www.idrett.no/tema/stotteordninger/Documents/Spillemidler_utstyr_veiledning_grupper2010.pdf

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI03, 03