Hopp til innhold

SSF Cup 2017

Dato

Arrangør

Stilart/ arrangement

Junior

11-16 år

07.01.17

Markane IL

Friteknikk

x

 

15.01.17

Sogndal IL

Klassisk

 

x

27.01.17

IL Bjørn

SSF Cup KM Friteknikk

x

x

29.01.17

Sogndal IL

SSF Cup KM Klassisk

x

x

04.02.17

Markane IL

Klassisk

x

11.02.17

Markane IL

Klassisk/ distanserenn

 

x

12.03.17

Førde IL

Friteknikk

 

x

18.03.17

Førde IL

SSF Cup Finale - Friteknikk

x

x 

 
RENNREGLEMENT SSF CUP

Klasseinndeling

Cupen er open for aldersklassane 11-20 år.

Tal renn

I klasse 11 & 12 år er 4 av 7 renn teljande i samandraget.

I klasse 13 - 16 år er 5 av 7 renn teljande i samandraget.

I juniorklassane er 4 av 5 renn teljande i samandraget.

Poengberekning

1. plass - 26 poeng

2. plass - 22 poeng

3. plass - 19 poeng

4. plass - 17 poeng

5. plass - 16 poeng

6.-20 plass gir 15 poeng - 1 poeng

Lik plassering gir likt tal poeng. Neste plass på poengskalaen skal då hoppast over.

Premiering

Dei tre beste i kvar klasse som har fullført minst 4 renn, får samanlagtpremie.

Alle som fullfører 4 renn eller meir får deltakarpremie.

Premiering etter kvart renn jf. NSF sitt regelverk.

Ajourhald av resultata og informasjon om cup'en

Kvar einskild arrangør skal sende resultatlister til krinskontoret og media straks etter rennet.

Arrangøren vil få utlevert materiell (sponsor)

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
nif-epi04, 04
NTB scanpix