Hopp til innhold

Norgescup Junior Nes

 

NORGESCUP NES, 13.-15.  JANUAR 2017 
Norgescup junior - 1, 2 og 3

Mønstringsrenn Jr. VM

Stad

Nes på Romerike (Akershus)

Dato

13.-15. januar 2017.

Reisemåte

Privatbilar

Overnatting

Overnatting er reservert av Norges Skiforbund ved Quality Airport Hotel Gardermoen.

Sogn og Fjordane Skikrins er tildelt 24 sengeplassar for utøvarar og støtteapparat i perioden 11.-15. januar 2017. Sengeplassane er forbeholdt utøvarane på krinslaget i langrenn.

Ved organisering av fellesopplegg til NorgesCup renn for junior er det m.a.o. ikkje høve for foreldre/ føresette å bestille innkvartering gjennom Sogn og Fjordane Skikrins slik som tidlegare år. Aktuelle foreldre/ føresette som ynskjer å vere tilstades på arrangementet må i så fall ordne med innkvartering sjølve.

Pris for innkvartering

Kr. 795,- pr. dobbeltrom pr. døgn.

Opphaldet er bestilt med:

- frukost (inkl. i prisen ovanfor)
- sjølvsmurt nistepakke (kjem i tillegg til prisen ovanfor)
- middag; kr. 250,- pr. person (kjem i tillegg til prisen ovanfor)

Utøvarar og føresette vert fakturert for opphaldet i etterkant av arrangementet.

Bestilling av overnatting

Bestilling av overnatting gjer ein via Questback.

Frist for bestilling av overnatting; fredag 09. desember 2016, kl. 12.00.

Overnatting-/ logistikkliste

Logistikkliste pr. 09/01-2017

Måltider

- frukost m/ sjølvsmurt nistepakke
- middag (torsdag, fredag og laurdag), kl. 19.00-21.00

Hotellet vil i tillegg lage til ein enkel buffet onsdag kveld frå kl. 19.00-21.00.

Leigebil

Det er sett opp leigebil (Caravelle 9-setar) med avgang frå Førde 11. januar - retur 15. januar 2017.
Sjåfør er Asgeir Årdal (hovudleiar). Har du behov for transport - kontakt Asgeir på tlf. nr. 957 76 292

Rennprogram

Fredag 13. januar 2017
- Kvinner, 5 km F
- Menn, 10 km F

Laurdag 14. januar 2017
- Kvinner, Sprint K
- Menn, Sprint K

Søndag 15. januar 2017
- Kvinner, 5-5-10 K
- Menn, 10-10-15 K

Greinleiar

Arthur Hegrenes , tlf. nr. 993 95 840

Hovudleiar

Asgeir Årdal, tlf. nr. 957 76 292

Smøreteam

Jan Arve Lund, tlf. nr. 991 05 072
Tor Arne Hov, tlf. nr. 473 04 400
Ingebrikt Kvile, tlf. nr. 901 41 773

Behov for hjelp til smøring/ prepping av ski

Utøvarar som ynskjer hjelp til smøring av ski, kontaktar krinskontoret pr. e-post innan måndag 12. desember 2016.

 Alle som treng smørehjelp skal til ein kvar tid fylgje instruksane til smøreteamet

 Generelt:

  • Swix LF 6 eller tilsvarande på alle ski
  • Ski skal være sikla og børsta
    • Utøver testar ski og leverer valgt ski til smøreteamet innan gitt frist
    • Skia skal vera merka med navn
    • Smøresona må vera merka

HF glider, pulver, rill og topping inngår i smørehjelp. I tillegg kjem festesmøring for klassisk.

Pris pr. par kr. 250,-

Smøreteamet vil sende ut informasjon i forkant til dei som nyttar seg av tilbodet.

Smørebod

Best. 2 stk. på stadion.

Adm. ansv.

Yngve Thorsen , tlf. nr. 926 01 421

Påmelding

Utøvarane er sjølve ansvarlege for å melde seg på dei ulike arrangementa.
Påmelding gjer ein via; www.minidrett.no 

 Arrangøren

Statoil NC Nes

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde