Hopp til innhold

HL 2017, Tolga

 

HOVUDLANDSRENNET 2017, TOLGA

03.- 05. mars 2017

Stad

Tolga.

Heile arrangementet vert avvikla på Tolga, som er kommunesenteret i Tolga kommune. Tolga ligg midt mellom regionsentera Røros og Tynset.
Tolga sentrum ligg ca. 550 moh, og har tradisjonelt stabile snøforhold.

Langrennet vil føregå på Sætersgård idrettsanlegg.

Dato

03.-05. mars 2017.

Utøvarar

15-16 åringar (f. 2001-2002)

Innbyding

Innbyding HL 2017

Reisemåte

Privatbilar.

Overnatting

Overnatting er bestilt hjå Hodalen Fjellstue, samt i to privatboligar i perioden i perioden 01.-05. mars 2017.

Hodalen Fjellstue er lokalisert i bygda Hodalen , ca. 14 km sørøst for Tolga sentrum (langs FV30), og privatboligane er lokalisert i same bygda.

- Privat bolig, Birigit Svendsen - 8 sengeplassar
- Privat bolig, Johannes Aas Rye - 3 sengeplassar
- Hodalen Fjellstue - totalt 25 sengeplassar

Kart til overnattingsplassane.

Alle sengar og evt. flatsengar vil vere oppreidde med tilgang på handklede.

Prisen er kr. 400,- pr. seng pr. natt (pris for evt. flatseng er kr. 300,- pr. natt).

Elles disponerar ein fjellstua fritt med tilgang til m.a. dusj, tørkeskåp m.m. Dette gjeld også dei som bur privat.

Standarden på innkvarteringa er enkel - det er m.a.o. ikkje hotellstandard!

Mesteparten av bygningsmassen er sett opp på 70-talet.

Forøvrig er det presisert følgjande ovanfor utleigar:

-          det skal vere rikeleg med mat på felles måltida (ref. meny)

-          einingane vi skal bu i skal vere skikkeleg/ grundig reingjorde ved ankomst

-          det skal vere godt og varmt i einingane ved ankomst, og elles under opphaldet

-          det skal vere tilgang til TV og internet på fellesområdet i fjellstua

Bilete av hovudbygget ved Hodalen Fjellstue

Bilete av hyttene ved Hodalen Fjellstue

Måltider

Det vert matservering på Fjellstua, også dei som bur privat.

- Frukost (inkl. smøring av nistepakke) vert servert frå kl. 07.00-09.00
- Middag vert servert frå kl. 16.00-18.00.
- Kveldsmat vert servert frå kl. 20.00-21.30

Meny middag:
- Torsdag; Hakk
- Fredag; Kjøtkaker med tilbehør
- Laurdag; Vilt gryte

Ved ankomst onsdag kveld tilbyr ein kveldsmat.

Pris for alle måltida er kr. 300,- pr. pers. pr. dag.

Salg av enkeltmåltider:
- frukost m/ matpakke; kr. 150,-
- middag; kr. 200,-
- kveldsmat; kr. 100,-

Fakturering

Utøvarar og føresette blir tilsendt faktura for opphaldet og reisa i etterkant av meisterskapen. 

Pris for overnatting inkl. all mat f.o.m. onsdagskveld t.o.m. frukost søndag er kr. 2 650,- pr. pers.

Bestilling av overnatting

Bestilling av overnatting, måltider, smørehjelp etc. gjer ein via Questback

Frist for bestilling av overnatting er fredag 03. februar 2017.

Logistikkliste

Logistikkliste pr. 28.02.2016

(Inkl. faktureringsum pr. pers.)

Rennprogram

Fredag 03. mars
Kvinner: 5km F
Menn: 5 / 7,5km F

Laurdag 04. mars
Kvinner: Sprint C / Langrennscross
Menn: Sprint C / Langrennscross

Søndag 05. mars
Kvinner: Stafett 4x3,75km CCFF
Menn: Stafett 4x3,75km CCFF

Stafett

Det er meldt på 1 jentelag og 3 gutelag til stafetten.

Hovudleiarane tek ut laga til stafetten.

Greinleiar

Oddmund Lefdal, 915 52 210

Hovudleiar

Simen Bækken, tlf. nr. 976 59 707
Olaug Grut Andersen, tlf. nr. 950 90 563

Felles møter

Fellesmøta vert gjennomført i Hodalen Fjellstue.

Torsdag 02. mars 2017, kl. 20.00
Fredag 03. mars 2017, kl. 20.00
Laurdag 04. mars 2017, kl. 20.00

Ansv. smøring (rettleiing/testing)

Tom Idar Kvam (tlf. nr. 909 33 948)
Tor Arne Hov (tlf. nr. 473 04 400)
Torstein Breivik (tlf. nr. 900 04 035)
Yngve Thorsen (tlf. nr. 926 01 421

Smørebod

Det er bestilt 2 stk. smøreboder på stadion.

Preparering av ski før avreise

Alle som treng smørehjelp skal til ein kvar tid fylgje instruksane til smøreteamet

 Generelt:

 • Swix LF 6 eller tilsvarande på alle ski
 • Ski skal være grovsikla
  • Utøvar testar ski og leverer valgt ski til smøreteamet innan gitt frist
  • Skia skal vera merka med navn og par-nummer
  • Smøresona må vera merka
  • Alle tek med 2-3 ekstra skihaldarar
  • Merk skia heime med ein tapebit, og skriv på kva slags glider som ligg på
  • Løparar bør i minst mogleg grad gå inn i smørebuer grunna støv og gass
  • Smørebua er ikkje skifterom/ garderobe for utøvarar

HF glider, pulver, rill og topping inngår i smørehjelp. I tillegg kjem festesmøring for klassisk.

Pris pr. par kr. 250,-

Parkering

 

Adm. ansv.

Yngve Thorsen , tlf. nr. 926 01 421.

Påmelding

Utøvarane er sjølve ansvarlege for påmelding til dei ulike renna.

Sogn og Fjordane Skikrins melder på lag til stafettane.

Lisens/brikke

Alle utøvarar må hugse å løyse skilisens og kjøpe EMIT-tidtakarbrikke i framkant av arrangementet.

Nettside

HL 2017 - Tolga

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde