Hopp til innhold

Gålå-sprinten 2016

 

SAMLING GÅLÅ, 24.-29. NOVEMBER 2016

BUL SPRINTEN, 26.-27. NOVEMBER 2016
Norgescup senior 1,2

Stad

Gålå

Dato

Samling; 24.-29. november 2016
Gålå-sprinten; 26.-27. november 2016

Reisemåte

Privatbilar

Overnatting

Overnatting er bestilt hjå Gålå Booking;

- Gålå Grend 40 (8- sengs)
- Gålå Fjellgrend nr. 817 (4- sengs)
- Gålå Fjellgrend nr. 818 (4- sengs)

Innkvartering er bestilt i perioden 24.-29. november 2016.

NB! Alle som skal bu i hyttene må ta med sengetøy e.l.
Ein legg elles opp til sjølvhushald i hyttene.

Prisen for å bu i hyttene er kr. 350,- pr. pers. per døgn.

Frist for bestilling av overnatting er torsdag 10. november 2016.

Overnatting bestiller ein pr. e-post; yngve thorsen@skiforbundet.no

Logistikkliste

Logistikkliste pr. 22.11.2016, kl. 08.30

Nøkkelutlevering

Nøklar til hyttene hentar ein i Gålåseter Velkomstsenter.
Gålåv. 1343

Måltider

Måltidene ordnar ein sjølve i hyttene. 

Rennprogram

Laurdag 26.november 2016
- Kvinner, sprint K
- Menn, sprint K

Søndag 27. november 2016
- Kvinner, 10 km K
- Menn, 15 km K

Utøvarar

Senior/ eldre junior.

Greinleiar

Arthur Hegrenes, tlf. nr. 993 95 840.

Hovudleiar/ trenar

Simen Bækken, tlf. nr. 976 59 707

Smøreteam

Oddmund Lefdal, tlf. nr. 915 52 210
Torunn Grut, tlf. nr. 917 40 637

Minner om at det er smøreteamet som disponerar smøreboda til Sogn og Fjordane Skikrins.
Evt. bruk av smøreboda utover dette skal avklarast med Oddmund og Torunn.

Behov for hjelp til smøring av ski

Utøvarar som ynskjer hjelp til smøring av ski, kontaktar krinskontoret pr. e-post innan torsdag 10. november 2016.

 Alle som treng smørehjelp skal til ein kvar tid fylgje instruksane til smøreteamet

 Generelt:

  • Swix LF 6 eller tilsvarande på alle ski
  • Ski skal være sikla og børsta
    • Utøver testar ski og leverer valgt ski til smøreteamet innan gitt frist
    • Skia skal vera merka med navn
    • Smøresona må vera merka

HF glider, pulver, rill og topping inngår i smørehjelp. I tillegg kjem festesmøring for klassisk.

Pris pr. par kr. 250,-

Smøreteamet vil sende ut informasjon i forkant til dei som nyttar seg av tilbodet.

Smørebod

Det er bestilt 1 stk. smørebod (10,5 kvm.) på stadion.
I tillegg delar vi ei smørebod med Hordaland Skikrets.

Minner om at det er smøreteamet som disponerar smøreboda til Sogn og Fjordane Skikrins.
Evt. bruk av smøreboda utover dette skal avklarast med Oddmund og Torunn.

Adm. ansv.

Yngve Thorsen , tlf. nr. 926 01 421

Påmelding

Påmelding til BUL sprinten 2016 ordnar utøvarane sjølve.

Alle som skal delta på BUL-sprinten 26. - 27. november gjev tilbakemelding til  krinskontoret innan torsdag 10. november 2016.

Tilbakemelding gjev ein pr. e-post til; Yngve Thorsen.

Arrangøren Arrangøren sine nettsider. 
Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde