Hopp til innhold

HL 2020, Nybygda

 

HOVUDLANDSRENNET 2020, NYBYGDA
21.-23. FEBRUAR 2020

Informasjon oppdatert 17.02.2020

Stad

Nybygda Skistadion, Brumunddal

Dato

21.-23. februar 2020

Utøvarar

15-16 åringar (f. 2004-2005)

Reisemåte

Privatbilar.

Overnatting

Overnatting er reservert ved Hamar Vandrerhjem Vikingskipet i perioden 20.-23. februar 2020.

Dersom ein ynskjer overnatting frå 19. feb. 2020 gir ein beskjed om dette i påmeldinga.

Jamfør Norges Skiforbund administrative rutinar (ref. informasjon på hovudsida "Nasjonale renn Langrenn") har Sogn og Fjordane fått tildelt 16 dobbeltrom, 2 stk. 3-mannsrom og 2 stk. 4-mannsrom.

Prisar:
Dobbeltrom: kr. 500,- pr. pers. pr. døgn
3-mannsrom: kr. 500,- pr. pers. pr. døgn
4-mannsrom: kr. 434,- pr. pers. pr. døgn

Prisen er inkludert frukost.

Bestilling av middag:
Torsdag 20/2: Lasagne m/salat og brød kr. 159,- 
Fredag 21/2:  Tacobuffet kr. 149,-
Laurdag 22/2: Pizzabuffet kr. 139,-

Måltider

Middag torsdag, fredag og laurdag kl. 18.00.

Fakturering

Utøvarar og føresette blir tilsendt faktura for opphaldet i etterkant av meisterskapen. 

Bestilling av overnatting

Frist for bestilling er 17. januar 2020.

NB! Etter fristen må skikrinsen seie i frå seg reserverte overnattingsplassar.

Bestilling av overnatting, måltider, smørehjelp etc. gjer ein pr. e-post til krinskontoret.

Merk at bestillinga er bindande. Ved forfall må løpar/ føresett nytte seg av eiga reiseforsikring ved eventuell refusjon.

Logistikkliste

Logistikkliste pr. 17.02.2020

Rennprogram

https://www.skiforbundet.no/hl2020/program/

Innbyding

INVITASJON TIL HOVEDLANDSRENNET 2020

Stafett

Uttakskriterier krinsstafett (K-K-F-F):
- SSF Cup
- dei individuelle renn under Hovudlandsrennet på Nybygda
- skjønnsmessig vurdering

Topping av 1. og 2. lag. Resterande lag blir sett opp blanda. Ein prøver å få til at alle får gå stafett, evt. på mixlag om det ikkje går opp med antal.

Uttaksansvarleg: Langrennskomiteen og hovudleiar

Greinleiar

Tor Arne Hov, tlf. 473 04 400

Hovudleiar

Elise Skeide Bakke, tlf. 476 35 441

Felles møter

 

Ansv. smøring (rettleiing/testing)

Tore Sønnesyn
Frode Lundekvam
Knut Tore Nes Hjelle
Finn Årdal

Smørebod

Det er bestilt 2 stk. smøreplass i oppvarma telt.

Merk! Smøreboden er kun til smøring av ski. Utøvarar skal ikkje opphalde seg i desse.

Preparering av ski før avreise

Frå sesongen 2018-2019 er de vedtatt fluroforbud på gliprodukt t.o.m. årsklasse 16 år.
Dvs. at Hovudlandsrennet 2020 er fluorfritt på gliprodukt.

Alle som treng smørehjelp skal til ein kvar tid fylgje instruksane til smøreteamet.
Generelt:

  • Swix CH 6 eller tilsvarande på alle ski
  • Ski skal være grovsikla
  • Utøvar testar ski
  • Utøvar leverer valgt ski til smøreteamet innan gitt frist
  • Skia skal vera merka med navn og par-nummer
  • Smøresona må vera merka og fri for smurning
  • Alle tek med 2-3 ekstra skihaldarar
  • Merk skia heime med ein tapebit, og skriv på kva slags glider som ligg på
  • Løparar bør i minst mogleg grad gå inn i smørebuer grunna støv og gass
  • Smørebua er ikkje skifterom/ garderobe for utøvarar

Pris pr. par kr. 100,-

Adm. ansv.

Ingrid Narum, tlf. nr. 926 01 421.

Påmelding

Utøvarane er sjølve ansvarlege for påmelding til dei ulike renna via Min idrett. Hovedlandsrennet Langrenn

Sogn og Fjordane Skikrins melder på lag til stafett.

Lisens/brikke

Alle utøvarar må hugse å løyse skilisens og kjøpe EMIT-tidtakarbrikke i framkant av arrangementet.

Brikke kan evt. leies for kr 50,- pr. dag på rennkontoret og betales med VIPPS. Brikker som ikke blir levert tilbake, faktureres løperens skikrets med 700,- kr.

Nettside

https://www.skiforbundet.no/hl2020/

Facebook-side

https://www.facebook.com/hl2020nybygdafurnes/

NIF-EPI01, 01
NTB