Hopp til innhold

Fjord1 Juvass Oktober

 

FJORD1 JVUASS, 08.-12. OKTOBER 2017

Informasjon oppdatert 06.10.2017 (kl. 11.35)

TIDSPUNKT FOR SAMLINGA ER ENDRA FRÅ PERIODEN 10.-15. OKTOBER 2017 TIL 08.-12. OKTOBER 2017.

Påmelding gjer ein pr. e-post til krinskontoret.

NB! FRIST FOR PÅMELDING TIL DENNE SAMLINGA ER MÅNDAG 25. SEPTEMBER 2017.

Stad

Juvass, Galdhøpiggen Sommerskisenter

Dato

08.-12. oktober 2017

Type samling

Ski

Reisemåte

Privatbilar.

For kven

Utøvarar f. 2007 og el.

Utøvarliste

Utøvarliste pr. 06.10-2017

NB! Gruppedeling er justert 06.10.2017 (kl. 11.35).

Ein har føreteke ei førebels gruppedeling av utøvarane (sjå utøvarliste). Endring på desse gruppene vert kun gjort av trenarane med bakgrunn i m.a. sportsleg nivå hjå dei aktuelle utøvarane. Dvs. at utøvarane kan verte flytta både opp og ned på dei to gruppene undervegs i samlinga.

Program

Vi konsentrerar oss mest om SSL og jobbar med teknikk i både kort og langport løyper. Vi legg inn ein dag med SL i kortportar.

Første dagen begynner ein med SL ski og køyrer Super SL (SSL med kort portavstand), det gjer ein for å jobbe med korte trykk og dynamisk bevegelse. 

Søndag SSL

Oppmøte kl. 08.30 ved heisen

 1. økt 09.00-11.30  

1 time lunsj

 1. økt 12.30-14.30
 2. økt 16.30-17.30 Barmark i Lom

Mandag SSL

Oppmøte kl. 08.30 ved heisen

 1. økt 09.00-11.30  

1 time lunsj

 1. økt 12.30-14.30
 2. økt 16.30-17.30 Barmark i Lom

Tirsdag SSL

Oppmøte kl. 08.30 ved heisen

 1. økt 09.00-11.30  

1 time lunsj

 1. økt 12.30-14.30
 2. økt 16.30-17.30 Barmark i Lom

Onsdag SL - kortporter

Oppmøte kl. 08.30 ved heisen

 1. økt 09.00-11.30  

1 time lunsj

 1. økt 12.30-14.30
 2. økt 16.30-17.30 Barmark i Lom

Torsdag SL

Oppmøte kl. 08.30 ved heisen

 1. økt 09.00-11.30  

1 time lunsj

 1. økt 12.30-14.30

Viktig! Dersom skisenteret opnar heisen tidlegare, så er det mogleg ein startar øktene tidlegare. Difor er tidspunkta med atterhald om ev. endringar. Ein startar uansett ikkje tidlegare enn kl. 08.00.

Sender ut varsel pr. e-post dersom det blir endringar.

For å få effektive treningsdagar, så oppmodar ein føresette til å bidra i bakken.

Overnatting/ innkvartering

Innkvartering er reservert ved Lom Camping i leiligheiter i perioden 08.-12. oktober 2017.

NB! Ver merksam på følgjande: Innkvartering er reservert f.o.m. 08. oktober 2017. Dette er same dag som treninga startar på Juvass. Dvs. at ein IKKJE har overnatting frå dagen før samlinga tek til. M.a.o. møter alle direkte på Juvass søndag 08. oktober 2017. Ein kjem tilbake med eksakt tidspunkt for frammøte.

I leiligheitene er det fullt utstyrt kjøkken.

Pris pr. døgn per. person er ca. kr. 100,-.

NB! ALLE MÅ TA MED SENGETØY (dvs. sengeklede, sovepose e.l.)

Logistikkliste

Logistikkliste pr. 05.10.2017

Viktig

Ta med rikeleg med varme klede til alle føremål (barmark/ ski etc.)

Slik det ser ut vert det kaldt og noko vind. Sjekk briller og utstyr.

Alle som skal køyre bil opp til skisenteret (Juvass) må ha vinterdekk!

Trenarar

ARA v/ Sven Ullrich og SFSK v/ Even Hole

Tr. avg.

U14/ U16, kr. 390 pr. utøvar pr. dag.

U12/ U10, kr. 250,- pr. utøvar pr. dag.

Utøvarane vert tilsendt faktura for treningsavgift i etterkant av samlinga.

Greinleiar

Atle Hamar (992 84 300)

Hovudleiar

Magne Hofslundsengen (913 44 441)
Per Asbjørn Felde (979 52 452)

Adm. ansv.

Yngve Thorsen (92 60 14 21)

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI01, 01