Hopp til innhold

Fjord1 Juvass September I

 

 

FJORD1 SAMLING JUVASS, 01.-03. SEPTEMBER 2017

Informasjon oppdatert 01.09.2017 (kl. 13.55):

NB! Påmeldinga til denne samlinga er stengt (pr. 28.08.2017, kl. 10.00).

Det er pr. d.d. 19 påmelde utøvarar til samlinga, og med to (2) trenarar så har ein ikkje sportsleg kapasitet til å opne samlinga for fleire utøvarar.

Med relativt kort tid til samlinga, har ein m.a.o. ikkje høve til å rekruttere ev. ekstra trenarkapasitetar.

NB! Ein minner om at dette er ei samling over to dagar. Dvs. ankomst fredag, og trening laurdag og søndag.

Stad

Juvass, Galdhøpiggen Sommerskisenter

Dato

01.-03. september 2017

Type samling

Ski

For kven

Utøvarar f. 2007 og eldre

Reisemåte

Privatbilar

Innkvartering

Innkvartering er reservert i leiligheiter v/ Lom Camping i perioden 01.-03. september 2017.

I leiligheitene er det fullt utstyrt kjøkken (m/ unntak av 3 stk. leiligheiter - sjå logistikkliste for meir info.).

Pris pr. døgn per. person er ca. kr. 100,-.

NB! ALLE MÅ TA MED SENGETØY (dvs. sengeklede, sovepose e.l.).

Ein vert tilsendt faktura for opphaldet i etterkant av samlinga.

Logistikkliste

Logistikkliste pr. 01.09 (kl. 13.30)

Måltider

Måltidene ordnar ein sjølve i leiligheitene, men ver merksam på at 3 av leiligheitene ikkje har kjøkken. Dei som bur i desse leiligheitene må pårekne å kjøpe måltida ute, ev. ordne seg på andre måtar (sjå logistikkliste for meir info.).

Program

Laurdag 02. september 2017
Klar til økt kl. 09.00 ("på heisen", dvs. at alle skal ha kjøpt heiskort  i god tid før kl. 09.00)

1. økt: SSL x to grupper
2. økt: SSL x to grupper
3. økt: Barmark

Søndag 03. september 2017
Klar til økt kl. 09.00 ("på heisen")

1. økt: SSL x to grupper
2. økt: SL x to grupper

NB! Ein tek atterhald om at tidspunkt for start på 1. økt laurdag og søndag kan bli tidlegare enn kl. 09.00 (slik det står oppført i rammeprogrammet). Dette vert ev. avklara på trenarmøte.

Galdhøpiggen Sommarskisenter

Informasjon om Galdhøpiggen Sommarskisenter prisar for heiskort m.m.

Treningsavgift

Kr. 200,- pr. utøvar pr. dag.

Utøvarane vert tilsendt faktura for treningsavgift i etterkant av samlinga.

Utøvarliste

Utøvarliste pr. 01.09.2017 (kl. 13.55)

Avmelding

Utøvarar som melder seg av etter 27. august 2017 vert belasta for treningsavgift.

Ta med

- SSL ski
- SL sk
- Pads
- Treningstøy til barmarkstrening
- Sengetøy e.l.

Foreldre som har tilgang til drill og borr (40 mm.) tek det med.

Even Hole tek med "Walkie Talkiar" og Kjell Tore Nornes (Sogndal IL) tek med ekstra staur (SL).

Greinleiar

Atle Hamar (99 28 43 00)

Trenarar

Even Hole (hovudtrenar) og Mats Engeland

Adm. ansv.

Yngve Thorsen, tlf. 92 60 14 21

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
nif-epi04, 04