Hopp til innhold

Fjord1 Jølster Mai

Stad

Jølster Skisenter

Dato

06.-07. mai 2017

Frammøte

Frammøte på Kvamsstøylen, laurdag 06. mai 2017
- Kl. 06:45

Klar til trening kl. 07:00

Frammøte på Kvamsstøylen, søndag 07. mai 2017
- Kl. 06:45

Klar til trening kl. 07:00

Type samling

Ski

Forholda i Jølster Skisenter

Pr. 27. april 2017 er det gode treningstilhøve i Jølster Skisenter.
NB! Ver merksam på at vèr og underlag er avgjerande om samlinga let seg gjennomføre eller ikkje.
Ein tek dermed atterhald m.o.t. gjennomføring av samlinga, sidan ein er avhengig av godt underlag og gode vèrtilhøve.

Reisemåte

Privatbilar

Påmelding

Frist for påmelding er onsdag 03. mai 2017.

Påmelding via QUESTBACK

Utøvarliste

Deltakarliste pr. 05.05.2017

Program

Laurdag 06. mai 2017
- Kl. 07:00-09:00 - SG
- Kl. 10:30-12:00 - SL drill (snowblades)
- Kl. 13:00-14:30 - SL ("behendigheit")

Søndag 07. mai 2017
- Kl. 07:00-09:00 - SG
- Kl. 10:30-12:00 - SSL
- Kl. 13:00-14:30 - SSL

Ta med

Utøvarane tek med ski for super-g, SL og "snowblades" (dei som har).
Om ein ikkje har "snowblades" kan ein låne i Jølster Skisenter.

For kven

U12, U14 og U16

Måltider

Alle tek med eiga niste/ drikke.

Heiskort

Kr. 150,- pr. utøvar.
Kostnader med heiskort vert fakturert utøvarane i etterkant av samlinga.

Alle må hugse å betale "bom-avgift" (kr. 40,-).

Tr. avg.

Treningavgift; kr. 150,- pr. dag.

Greinleiar

Atle Hamar (99 28 43 00)

Hovudtrenar

SFSK v/ Even Hole og Anders Neteland

Adm. ansv.

Yngve Thorsen, (92 60 14 21)

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
nif-epi04, 04