Hopp til innhold

Fjord1 Folgefonna

 

FJORD1 SAMLING FOLGEFONNA, 23.-25. SEPT. 2016

Stad

Folgefonna

Dato

23.-25. september 2016

Type samling

Ski

For kven

Utøvarar f. 2006 og eldre

Reisemåte

Privatbilar

Påmelding

Påmelding til samlinga gjer ein pr. e-post til krinskontoret.

FRIST FOR PÅMELDING ER TYSDAG 20. SEPTEMBER, KL. 21.00.

Overnatting

Folgefonna Gjestetun.

Ved Folgefonna Gjestetun er det reservert innkvartering i perioden 22.-25. september 2016.

Overnatting er reservert i dobbelt- trippel- og fleirsengsrom.
Opphaldet er bestilt med frukost, sjølvsmurt nistepakke og middag.

Pris for opphaldet:

- kr. 480,- pr. pers. pr. døgn (inkludert frukost, nistepakke og middag)

Bestilling av opphald gjer ein pr. e-post til krinskontoret.

FRIST FOR BESTILLING AV INNKVARTERING ER TYSDAG 21. SEPTEMBER 2016.

NB! Utøvarar og føresette vert fakturert opphaldet i etterkant av samlinga.

Innkvarteringsliste pr. 22.09.2016

Elles er det sengetøy og handdukar på romma/ leiligheitene ved Folgefonna Gjestetun.

Måltider

Frukost m/ sjølvsmurt nistepakke.
Middag

Treningsavg.

Kr. 390,- pr. utøvar pr. dag.

Utøvarane vert fakturert treningsavgifta i etterkant av samlinga.

Program

Fredag SSL

Heisen kl. 08.45

1. økt, kl. 09.00-11.30

30 min lunsj

2. økt, kl. 12.00-14.00

3. økt, barmark kl. 16.00

Lørdag SSL

Heisen kl. 08.45

1. økt, kl. 09.00-11.30

30 min lunsj

2. økt, kl. 12.00-14.00

3. økt, barmark kl. 16.00

Søndag SL

Heisen kl. 07.45

1. økt, kl. 08.00-10.30

30 min lunsj

2. økt, kl. 11.00-13.00

Skisenteret ynskjer at vi kjøper heiskorta for alle dagane (og ikkje ein og ein dag).

Pris for heiskort er kr. 300,- for utøvarar og føresette (pr. dag).

Føresette

Det er viktig at føresette er aktivt med på skliing, salting, løypesetting m.m.

Deltakarliste

Deltakarliste pr. 22.09.2016

Greinleiar

Atle Hamar (992 84 300)

Hovudtrenar

ARAN v/ Peter Lederer

Adm. ansv.

Yngve Thorsen, tlf. 92 60 14 21

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde