Hopp til innhold

Fjord1 samlingar

 

SAMLINGSPLAN 2017-2018
Oppdatert 07. juni 2017

Stad Tidspunkt Aldersgr. Tekn. arr.
Jølster 06.-07. mai 2017 U12 - SFSK
Juvass 19.-20. juni 2017 U12 - SFSK
Juvass 12.-13. august 2017 U12 - SFSK
Sandane 25.-26. august 2017 2007 og el. BBIL
Juvass 02.-03. september 2017 2007 og el. SFSK
Jølster 08.-09. september 2017 2007 og el. Jølster IL
Juvass 14.-17. september 2017 2007 og el. ARAN
Sandane 29.-30. september 2017 2007 og el. BBIL
Juvass 08.-12. oktober 2017 2007 og el. ARAN + lokale trenarar
Sandane 21.-22. oktober 2017 2007 og el. BBIL
Sogndal 11. november 2017 2007 og el. SFSK
Skeikampen 18.-19. november 2017 2007 og el. SFSK
Kvitfjell 23.-26. november 2017 2007 og el. ARAN
Lokalt 08.-10. desember 2017 Ingen nedre aldersgr. SFSK
Hafjell 04.-07. januar 2018 2007 og el. ARAN
Ål 11.-14. januar 2018   SFSK
PreCamp HL 05.-09. april 2018 U16 SFSK

Fjord1 samlingar 2017-2018, Deltakarliste (29.09.2017)

Føresette
Føresette må vere villige til å hjelpe til under samlingane.
Om morgonen vil det vere behov for hjelp til bering av staur, skruing, salting, skliing ved snøfall og fjerning av utstyr etter bruk.

Overnatting
Overnatting er reservert med bakgrunn i eit stipulert tal, eksakt pris for overnatting ifbm. dei ulike samlingane er ikkje avklara endå.

Når det gjeld barmarksamlingane vert det i alle hovudsak organisert overnatting på flatseng.

Informasjon
Informasjon i samband med dei ulike samlingane blir lagt ut på www.skikrinsen.no i god tid før samlingsstart.

Avmelding
Evt. avmelding til dei ulike samlingane skal skje seinast 14 dagar før samlingsstart. Dersom avmeldinga skjer seinare enn 14 dagar før samlinga tek til vert treningsavgifta og kostnader med opphaldet fakturert.

Skule
Ein minner om at alle utøvarar/føresette skal orientere sine respektive skular m.o.t. kva samlingar ein skal delta på. Det er viktig at skulen så tidleg som råd blir orientert om evt. fråvær i samband med samlingane.

Kontaktinfo.
Dersom ein har spørsmål eller noko er uklart, kontakt adm. sjef Ingrid Narum, tlf. nr. 92 60 14 21.

Elles oppmodar alpinkomiteen klubbane sjølve å ta initiativ til samlingar. Desse samlingane bør vere eit supplement til Fjord1 samlingane, og gjerne på tvers av klubbgrensene.

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins

Atle Hamar (s)                                       Yngve Thorsen (s)
Leiar AK                                                  Adm. sjef

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI01, 01