Hopp til innhold

Fjord1 samlingar

 

SAMLINGSPLAN 2017-2018
Oppdatert 07. juni 2017

Stad Tidspunkt Aldersgr. Tekn. arr.
Jølster 06.-07. mai 2017 U12 -

SFSK

Juvass 19.-20. juni 2017 U12 - 

SFSK

Juvass 12.-13. august 2017 U12-

SFSK

Sandane 25.-26. august 2017 2007 og el.

BBIL

Juvass 01.-03. september 2017 2007 og el.

SFSK

Jølster 08.-09. september 2017 2007 og el.

Jølster IL

Juvass 14.-17. september 2017 2007 og el.

ARAN

Sandane 29.-30. september 2017 2007 og el.

BBIL

Hintertux 08.-14. oktober 2017 2007 og el.

ARAN

Sandane 20.-21. oktober 2017 2007 og el.

BBIL

Førde 10.-11. november 2017 2007 og el.

Førde IL

Geilo/ Ål Ikkje tidfesta 2007 og el.

SFSK

Kvitfjell 23.-26. november 2017 2007 og el.

ARAN

Geilo/ Ål Ikkje tidfesta Ingen nedre aldersgr.

SFSK

Hafjell 04.-07. januar 2018 2007 og el. ARAN
PreCamp HL      
PreCamp Telenorleikane      

Frist for påmelding til alle samlingane f.o.m. juni månad (Juvass) er utsett til onsdag 07. juni 2017.

Via påmeldingslenka under melder ein seg på og bestiller innkvartering til alle Fjord1 samlingane.

Påmelding

Samling i Hintertux
Samlinga i Hintertux vert avvikla i perioden 08.-14. oktober 2017.

Avreise frå Gardermoen 07. oktober, heimreise 14. oktober 2017.

Overnatting er reservert gjennom ARAN ved Hotel Tirollerhof.
Pris for innkvartering og heiskort ifbm. denne samlinga er ikkje avklara endå.

Som i fjor legg ein opp til individuelle bestillingar av flyreise t/r. Gardermoen-Munchen.

Ein vil elles organisere felles transport (buss) frå flyplassen i Munchen (07. oktober) til Hintertux t/r.

ARAN stiller med trenarar i samband med følgjande Fjord1 samlingar:
- Juvass, 14.-17. september 2017
- Hintertux, 08.-14. oktober 2017
- Kvitfjell, 23.-26. november 2017
- Hafjell, 04.-07. januar 2018
- PreCamp HL, ikkje tidfesta

Even Hole stiller som hovudtrenar i samband med følgjande Fjord1 samlingar:
- Jølster, 06.-07. mai 2017
- Juvass, 19.-20. juni 2017
- Juvass, 04.-06. august 2017
- Sandane, 25.-26. august 2017
- Jølster, 08.-09. september 2017
- Sandane, 29.-30. september 2017
- Sandane, 20.-21. oktober 2017
- Førde/ Naustdal, 10.-11. november 2017
- PreCamp Telenorleikane, ikkje tidfesta

Ein arbeider også med å få på plass ei breiddesamling på Geilo/ Ål i november/ desember 2017

Føresette
Føresette må vere villige til å hjelpe til under samlingane.
Om morgonen vil det vere behov for hjelp til bering av staur, skruing, salting, skliing ved snøfall og fjerning av utstyr etter bruk.

Overnatting
Overnatting er reservert med bakgrunn i eit stipulert tal, eksakt pris for overnatting ifbm. dei ulike samlingane er ikkje avklara endå.
I samband med samlingane på Juvass vert det bestilt overnatting på Elveseter. 

Når det gjeld barmarksamlingane vert det i alle hovudsak organisert overnatting på flatseng.

Informasjon
Informasjon i samband med dei ulike samlingane blir lagt ut på www.skikrinsen.no i god tid før samlingsstart.

Treningsavgift
I samband med skisamlingane er treningsavgift pr. løpar pr. dag; kr. 390,-. Unnataket er samlinga i Hintertux der treningsavgifta er kr. 450,- pr. utøvar pr. dag.
Prisen føreset at det vert 15 løparar på kvar gruppe.

Ved samlingane der Even Hole er hovudtrenar er treningsavgifta kr. 150,- pr. pers. pr. dag. I samband med barmarkssamlingane dekker treningsavgifta også opphald og måltider.

Påmelding
Ifbm. påmelding minner vi om at både utøvarar, føresette og søsken må melde seg på via linken ovanfor. Utøvarane melder seg på og bestiller innkvartering, medan føresette og søsken bestiller innkvartering via linken.

NB! Ver merksam på at dersom ein t.d. er tre frå ein familie som skal melde seg på/bestille innkvartering, så må ein utføre prosedyren ved påmelding tre gongar. Dvs. ei påmelding/bestilling pr. person.

Frist for påmelding er sett til onsdag 31. mai 2017.

Avmelding
Evt. avmelding til dei ulike samlingane skal skje seinast 14 dagar før samlingsstart. Dersom avmeldinga skjer seinare enn 14 dagar før samlinga tek til vert treningsavgifta og kostnader med opphaldet fakturert.

Skule
Ein minner om at alle utøvarar/føresette skal orientere sine respektive skular m.o.t. kva samlingar ein skal delta på. Det er viktig at skulen så tidleg som råd blir orientert om evt. fråvær i samband med samlingane.

Kontaktinfo.
Dersom ein har spørsmål eller noko er uklart, kontakt adm. sjef Yngve Thorsen, tlf. nr. 92 60 14 21.

Elles oppmodar alpinkomiteen klubbane sjølve å ta initiativ til samlingar. Desse samlingane bør vere eit supplement til Fjord1 samlingane, og gjerne på tvers av klubbgrensene.

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins

Atle Hamar (s)                                       Yngve Thorsen (s)
Leiar AK                                                  Adm. sjef

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde