Hopp til innhold

Telenorleikane 2017

 

TELENORLEIKANE 2017, VOSS

Stad

Voss

Tidsrom

31. mars - 02. april 2017

Reisemåte

Privatbilar

For kven

Arrangementet er ope for gutar og jenter f. 2003 og 2004 (U14)

Påmelding

Til dette arrangementet er det fri påmelding, men all påmelding skal ordnast via krinskontoret.

Frist for påmelding til krinskontoret er måndag 20. mars 2017.

Påmelding gjer ein via Questback

NB! Også foreldre/ føresette som ynskjer innkvartering melder seg på via lenka (Questback) ovanfor.

Puljedeling

Kvalik. reglar SFSK

Puljeplassering pr. 27.03.2017

Overnatting

Overnatting er reservert via Voss Resort Bavallstunet i perioden 29. mars - 02. april 2017.

Det er bestilt 6 hytter med sengeplass til 24 personar.

- Hytte nr. 031/ Budal
- Hytte nr. 035/ Vambheim
- Hytte nr. 112/ Løndal
- Hytte nr. 164/ Sjo
- Hytte nr. 067/ Hybert
- Hytte nr. 064/ Eidhammer

For informasjon om leiligheitsinndeling - sjå logistikkliste under.

Pris er kr. 2 690,- (inkl. heiskort) pr. pers. for heile perioden.

Bestilling av innkvartering gjer ein til krinskontoret innan onsdag 08. mars 2017.

NB! Utøvarar og føresette vert tilsendt faktura for opphaldet i etterkant av arrangementet.

Alle må hugse å ta med sengeklede, evt. kan ein leige dette til kr. 150,- pr. sett.

Utvask er ikkje inkl. i prisen, men kan kjøpast for kr. 650,- / kr. 750,- avhengig av hyttestørrelse.

Utsjekk søndag - kl. 12.00.

Leigebil

Det er sett opp leigebil (Caravelle 9-setar) med avgang frå Førde 29. mars - retur 02. april 2017.

Sjåfør for leigebilen er Rune Indrebø, tlf. nr. 48 13 21 29 (Førde IL).

Logistikkliste

Logistikkliste pr. 27.03.2017

Inkl. pris for innkvartering og hyttefordeling.

Utstyr

Per Asbjørn Felde og Rune Indrebø tek med aktuelt ustyr (slalåmstaur til trening, samband etc.)

Startkontingent

Startkontingent vert dekka av Sogn og Fjordane Skikrins.

Heiskort

Heiskort er inkl. i overnattingsprisen.

Løparmiddag

Billett til løparmiddag kjøper ein samla på rennkontoret. Per Asbjørn Felde koordinerar dette. Frist er torsdag 30. mars 2017.

Løparmiddagen vert dekka av Sogn og Fjordane Skikrins.

Captains Dinner

Billett til Captains Dinner (leiar-/ foreldremiddag) kjøper ein samla på rennkontoret. Per Asbjørn Felde koordinerar dette. Frist er torsdag 30 mars 2017.

Foreldre må sjølve betale billetten til Captains Dinner.

Rennprogram/ innbyding

Innbyding

Skiforsikring

Alle løparar som har fylt 13 år må løyse skiforsikring.

Utøvarar under 13 år er dekka gjennom NIF si barneidrettsforsikring.

NB! Alle som har løyst skiforsikring tek med kvittering for betalt forsikring.

 Hjelm og ryggplate

 I samband med gjennomføring Super-G disiplinen skal utøvarane ha;

- ryggplate
- heilstøypt hjelm

Greinleiar

Atle Hamar (99 28 43 00)

Hovudleiar

Anders Neteland (93 26 73 21)
NB! Anders vil ankomme Voss fredag 31. mars 2017.

Per Asbjørn Felde (97 95 24 52)

Adm. ansv.

Yngve Thorsen (92 60 14 21)

Nettside

Voss Alpin

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde