Hopp til innhold

OPPSUMMERING JURYMØTE SØNDAG 10.MARS 
Dagen har gått over all forventning. Under jentestafetten var det ingen episoder, unntatt at scooteren lå litt for nære og forstyrret de fremste noen ganger. Ingen forstyrrelser for herrene.I herreklassen ble start lag nummer 58, første etappe, disket. Gikk på feil side av mønepanna og forkortet løypa. Disket fordi han ikke fulgte markerte løyper.

JURYMØTE SØNDAG 10.MARS
Løypene var ferdigkjørt klokka tre og det var mindre enn én cm snø i sporet.

Det er målt –8 grader på det kaldeste.

Etter siste dameløper er i mål, vil løypene være åpen inntil fem minutter før starten på herrestafetten.

 JURYMØTE LØRDAG 9.MARS

Det er målt -17 grader på det kaldeste i løypa.

I stadionområdet tillater vi langing av drikke på høyre side av kulverten ved fotballbanen og på venstre side i bakken etter passering og start.

Lykke til!

 OPPSUMMERING JURYMØTE FREDAG 08.MARS

Dag med mange begivenheter. Startet med flytting av start to timer pga. vær. Arrangøren var flink med å annonsere. Får mye skryt. Systemet for å varsle funker svært bra.

Kjøring av løyper fungerte bra. Bra maskina sto ute og var i beredskap.

Teknikkontroll: 7 skriftlige advarsler, for brudd på klassisk teknikk.

Juryen takker for at folk har fulgt funksjonærenes pålegg. Kun noen få som ikke fulgte pålegg.

Premieutdeling fungerte bra og løperne var der. Fungerte fint å kjøre det inne. .

Ber om at utøverne sjekker med eqtiming at de har alle mellomtidene. Mangler det, kan det tyde på at brikkene døde underveis.

Jury roser arrangøren for utførelse av arrangementet.

PRESENTASJON FRA LAGLEDERMØTE 07.03.2019
PRESENTASJON

LAGLEDERMØTER

Lagledermøte vil bli avholdt på Savalkroa torsdag 7.mars kl 18.00. Dette møtet vil omhandle de to individuelle konkurransene fredag og lørdag, samt stafetten søndag (dersom behov for eget lagledermøte for stafetten vil dette bli avholdt lørdag ettermiddag, nærmere informasjon vil i tilfelle bli gitt på denne siden).  

Referat fra lagledermøtet blir lagt ut på arrangementets hjemmeside i etterkant av møtene.

INSPIRASJONSFOREDRAG

Kl 17-18 samme sted holder juniorlandslagstrener Monika Kørra foredraget «Selvbestemmelse og mestringsorientering – nøkkelen til indre motivasjon». Vi oppfordrer trener/lagledere og utøvere til å overvære dette. Det blir enkel bevertning.

Junior-landslags trener Monika Kørra
Monika Kørra (Foto: Skiforbundet)