Hopp til innhold

Renninnbydelse jr-nm v3.1.pdf

JR-NM LANGRENN og EQUINOR NC 7 OG 8

SAVALEN SKIARENA 
8.-10. mars 2019

I samarbeid med Norges Skiforbund har Alvdal IL, Fåset IL og Tynset IF gleden av å invitere til NM langrenn for juniorer i 2019.

Arrangementet vil finne sted 8. - 10.mars på Savalen skiarena. Oppdatert informasjon om junior NM 2019 vil dere alltid finne på arrangementets hjemmeside:  
www.skiforbundet.no/savalen

 

RENNPROGRAM

Fredag 8.mars:

 Kvinner – første start kl 10.00:

 • Kvinner 17 år – 5 km klassisk (1 x 5 km)
 • Kvinner 18 år – 5 km klassisk (1 x 5 km)
 • Kvinner 19-20 år – 5 km klassisk (1 x 5 km)

 Menn – første start kl 12.00: 

 • Menn 17 år – 10 km klassisk (1 x 10 km)
 • Menn 18 år – 10 km klassisk (1 x 10 km)
 • Menn 19-20 år – 10 km klassisk (1 x 10 km)

Lørdag 9.mars:

Kvinner – første start kl 10.00:

 • Kvinner 17 år – 7,5 km fri (1 x 7,5 km)
 • Kvinner 18 år – 10 km fri (1 x 10 km)
 • Kvinner 19-20 år – 15 km fri (2 x 7,5 km)

 Menn – første start kl 12.00: 

 • Menn 17 år – 10 km fri (1 x 10 km)
 • Menn 18 år – 15 km fri (2 x 7,5 km)
 • Menn 19-20 år – 20 km fri (2 x 10 km)

Søndag 10.mars:

Kvinner – start kl 09.00: 

 • Kvinner junior, 4 x 3,75 km stafett (K-K-F-F)

Herrer – start kl 10.45: 

 • Menn junior, 4 x 5 km stafett (K-K-F-F)

 

Det vil være teknikksoner («stakefri sone») i individuell konkurranse fredag 8.mars og på klassisketapper på stafetten søndag 10.mars. 

Program med starttidspunkt oppdateres og legges ut på arrangementets hjemmeside når påmeldingsfristen er ute.

Startrekkefølgene på klassene vil være som i programmet ovenfor, men arrangør forbeholder seg retten til å endre på første start for henholdsvis kvinner og menn dersom antall påmeldte tilsier at det er nødvendig. 

Konkurransene fredag og lørdag inngår også i Equinor Norgescup for junior og vil være renn nummer 7 og 8.

 

KONTAKTINFORMASJON

Rolle

Navn

Epost

Mobil

Leder Hovedkomite

Per Inge Sagmoen

peringe@norsport.no

951 32 880

Rennleder

Geir Schjølberg

gschjolberg@gmail.com

418 53 814

Media/PR

Jan Kristoffersen

jan@tynsetingen.no

456 86 248

Rennkontor

Anne Berit Gjermundshaug

aberit-g@fjellnett.no

419 30 475

TD

Fridtjof Rannem

Fridtjof.rannem@ntebb@no

934 37 025

Ass. TD

Olav Kregnes

olavkregnes@gmail.com

975 10 199

Ass. TD

Jan Olav Andersen

janolav.andersen@skiforbundet.no

482 98 805

 

PÅMELDING

All påmelding gjøres online via minidrett.no.

Kontroller at korrekt emiTag-brikkenummer er registrert ved påmeldingen. 

Det benyttes online betaling. Dette betyr at en påmelding ikke er gyldig før startkontingent er betalt.
Påmelding til stafett gjøres kretsvis av den enkelte krets.

Startkontingent:

 • Individuelle renn: kr. 130,- pr øvelse. 
 • Stafett kr. 520,- pr lag.

Påmeldingsfrist individuelt: Søndag 3.mars, kl 23.59.

Påmeldingsfrist stafett: Mandag 4.mars, kl 23.59.

Påmeldingslistene vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.skiforbundet.no/savalen for kontroll mandag 4.mars kl 12.00. Eventuelle korreksjoner må meldes til jrnm-2019@smevold.no, snarest mulig og senest innen tirsdag 5.mars kl 23.59. Nye korrigerte påmeldingslister blir lagt ut onsdag 6.mars kl 12.00.

Startlister legges ut senest torsdag 7.mars kl 14.00.

Etappevalg for stafetten skal legges inn via tilsendt link innen lørdag 9.mars, kl 19.00. Linken sendes til kontaktpersoner for den enkelt krets i løpet av NM-helgen. Endringer ved sykdom kan gjøres på rennkontoret innen to timer før start. Det er ikke anledning til å etteranmelde lag til junior NM stafett på løpsdagen.

 

Skilisens:

Løpere uten gyldig skilisens (sesonglisens) må løse engangslisens for hver start. Pris for engangslisens er: kr. 60,- pr. utøver pr. dag.

FIS-code:

Alle deltakere må være innmeldt i FIS-liste langrenn og ha FIS-code før de får starte. Se mer informasjon om innmelding i FIS-liste langrenn på www.skiforbundet.no.

TIDTAKING / BRIKKER

Emit tidtakersystem med emiTag brikkeløsning vil bli benyttet til tidtaking. Det benyttes startgrind og fotocelle. Det forutsettes at deltakerne har egen brikke. Det vil likevel være mulig å leie brikke for hele helgen. Prisen for dette er kr 100,- pr. utøver, betales via vipps #544127 samtidig med at brikke hentes på rennkontoret. Utøveren er selv ansvarlig for at leiebrikken blir innlevert før hjemreise. Leiebrikker som ikke returneres vil bli belastet med kr. 750,-.

Se informasjon om batteribytte på emiTag-brikker på www.emit.no. Merk spesielt:
Alle emiTag-brikker som har serienummer lavere enn 3 578 640 skal byttes i løpet av 2018.
Alle emiTag-brikker som har serienummer lavere enn 3 673 870 anbefales å byttes i løpet av 2018.
 

RENNKONTOR / STARTNUMMER

Rennkontor er på stadion. På rennkontoret finner du start- og resultatlister, arena- og løypekartkart og annen nødvendig informasjon.

Åpningstider rennkontor:

 • Torsdag 7.mars: 09.00-18.00
 • Fredag 8.mars: 08.00- 18.00
 • Lørdag 9.mars: 08.00- 19.00
 • Søndag 10.mars: 07.00- 14.00

Rennkontor kan også kontaktes på e-post:  jrnm-2019@smevold.no  eller tlf.nr 986 67 285  (evt 419 30 475, direkte til leder rennkontor) utenom åpningstidene. Rennkontoret er også tilstede på lagledermøtene.

Startnummer – individuelle konkurranser:

Startnummer hentes av den enkelte løper inne i startområdet på konkurransedagen. Løpere bes derfor beregne god tid ved start. Ikke innleverte startnummer som er blitt hentet ut, belastet løpers klubb med kr 500,- pr. nummer.

Startnummer – stafett: 

Startnummer og lårnummer (kun siste etappe) deles ut kretsvis på rennkontoret lørdag. 

LAGLEDERMØTE OG INSPIRASJONSFOREDRAG 

Lagledermøte vil bli avholdt på Savalkroa torsdag 7.mars kl 18.00. Dette møtet vil omhandle de to individuelle konkurransene fredag og lørdag, samt stafetten søndag (dersom behov for eget lagledermøte for stafetten vil dette bli avholdt lørdag ettermiddag, nærmere informasjon vil i tilfelle bli gitt på arrangementets hjemmeside).  

Referat fra lagledermøtet blir lagt ut på arrangementets hjemmeside i etterkant av møtene. 

Kl 17-18 samme sted holder juniorlandslagstrener Monika Kørra foredraget «Selvbestemmelse og mestringsorientering – nøkkelen til indre motivasjon». Vi oppfordrer trener/lagledere og utøvere til å overvære dette. Det blir enkel bevertning. 

TRENINGSTIDER

Løypene er åpne for trening til følgende tider (NB! Endringer kan komme): 

 • Onsdag 6.mars: 12.00 – 18.00, åpne løyper
 • Torsdag 7.mars: 10.00 – 16.00, offisiell trening*
 • Fredag 8.mars: Offisiell trening* fra siste løper er i mål til kl 16.30 
 • Lørdag 9.mars: Offisiell trening* fra siste løper er i mål til kl 16.30

*) Offisiell trening: Løypene er merket som i konkurranse, og det vil være minimalt med scootere eller arbeid i traseene. 

Oppdateringer om løyper og treningstider vil til enhver tid finnes på arrangementets hjemmeside. 

START- OG RESULTATLISTER

Startlister:

Startlister blir lagt ut på arrangementets hjemmeside senest 6.mars. 

Startlister henges også opp på oppslagstavler i stadionområdet.

Offisielle resultatlister:

Én stk. offisiell resultatliste til hver krets kan hentes på rennkontoret.

Resultatlister henges opp på oppslagstavler i stadionområdet løpende. Offisielle resultatlister finnes også på arrangementets hjemmeside så snart de er klare.

Online-resultatservice finnes på eqtiming.no.  

JURY

Klager må leveres til rennkontoret skriftlig på eget skjema. 

Juryen består av følgende medlemmer: 

 • Fridtjof Rannem, TD
 • Olav Kregnes, ass.TD
 • Jan Olav Andersen, ass.TD
 • Geir Schjølberg, rennleder

SMØREPLASSER

Det er mulig å leie smøreplass (i telt med oppvarming og lys) på Savalen Skiarena. Smøreboden vil være til disposisjon f.o.m. onsdag 6.mars. Det er også mulig å leie plass og strøm til smørevogner/biler. For hver smøreplass medfølger én parkeringsplass for bil.

Bestilling av smøreplass skjer via egen bestillingsinfo på arrangementets hjemmeside. Frist for bestilling er: 06.01.2019. 

For mer informasjon og priser se arrangementets hjemmeside: www.skiforbundet.no/savalen/smoreplasser, eller ta kontakt med Jan Kristen Kindølshaug, jankrist@live.no / tlf 922 26 364.

 

PARKERING / BOBILER

Det er parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til Savalen skiarena. Følg skilt og anvisning fra parkeringsvakter!
Parkeringsavgiften kan med fordel betales på forhånd i Vipps. Vis aktuell kvittering for parkeringsvakt ved ankomst parkeringsplass. 

Priser for parkering: 

Dagskort kr 100,- / NM-pass (torsdag-søndag) kr 300,-

JR-NM Savalen vipps - #544127

Bobiler: 

Vi har også bobilparkering/camp for de som ønsker dette. Her meldes behov til Jan Kristen Kindølshaug, jankrist@live.no / tlf 922 26 364 innen 06.01.2019.

 

GARDEROBE / DUSJ

Det finnes garderober på Savalkroa og Savalen Fjellhotell med mulighet for dusjing (begrenset kapasitet). Se arenakart eller følg skilting på stadion.

PREMIEUTDELING

Premiering i henhold til retningslinjer fra NSF (1/3 premiering i alle klasser).
Det vil bli medalje- og premieseremoni ca. 30 min etter siste målgang i den enkelte klasse. Premieutdelingen finner sted utendørs eller på Savalkroa (væravhengig). Ikke avhentede premier kan hentes på premiekontoret etter avholdt seremoni, og senest innen avreise søndag.

KAFÈ

Det vil være salg av både varm og kald mat og drikke i kafé og restaurantteltet på arenaen. Du kan betale kontant eller med vipps. Vi har også betalingsterminal i restaurantteltet. 

Åpningstider kiosk (med bl.a varm suppe): 

 • Torsdag: 9 – 16
 • Fredag: 8 – 17
 • Lørdag: 8 – 17
 • Søndag: 8 – 14

Åpningstider restauranttelt (varm mat): 

 • Torsdag: 11.30 – 16
 • Fredag: 11.30 – 16
 • Lørdag: 11.30 – 16
 • Søndag: 11.30 – 14

JR-NM Savalen vipps - #544127

ANDRE OPPLYSNINGER

Dopingkontroll:

Dopingkontroll kan bli gjennomført iht. NIF og antidoping Norge sine regler.

Kontaktpersoner krets

Kretsene må melde inn navn, mobilnummer og e-postadresse til sine kontaktpersoner. Dette gjøres så snart som mulig, og senest innen 28.02.19 til: jrnm-2019@smevold.no

Alvdal IL, Fåset IL og Tynset IF ønsker alle hjertelig velkommen til NM junior langrenn på Savalen 8.-10.mars 2018! 

‘‘Sammen om gode opplevelser’’

                                                                              

 Last Ned som pdf:

 Renninnbydelse jr-nm v1.1.pdf