Hopp til innhold

Barneidrettsbestemmelsene

Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett er felles for all organisert idrett i Norge.

All idrettsaktivitet og skiaktivitet skal foregå på barns premisser, og alle barn skal inkluderes i idrettslag uavhengig av ambisjoner, ferdigheter og behov. Gode opplevelser, trivsel og mestring skal være fundamentet i all idrettsaktivitet for barn. Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett er med på å underbygge dette slik at vi får en god barneidrett i Norge. 

Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) tar utgangspunkt i barneidrettens rettigheter og bestemmelser for å sørge for at barns møte med skiidretten blir preget av lek og glede, uavhengig av utviklingsnivå og alder. 

Gå til NIFs bestemmelser om barneidrett

NIF-EPI03, 03