Hopp til innhold

Søknad om Norgescup

Søknad Norgescup og NM randonee 2019/2020.

Det er nå åpent for å søke om arrangement for kommende sesongs Norgescup i randonee.

Vi håper å høre fra alle kjente, men også nye arrangører ønskes varmt velkommen. Hvis du lurer på om dette kan være noe for deg, din klubb eller idrettslag, kan du lese gjennom "Arrangørinfo 2018" for å forstå hva som kreves av en arrangør, link. Vi i NSF Randonee er også behjelpelig med rådføring av arrangement.

Ta gjerne en titt på konkurranansekalenderen til ISMF og La Grande Course for at ikke ditt renn kommer i konflikt med andre internasjonale renn.
ISMF
La Grande Course
Vi har også gleden av å fortelle at Randonee har fått sendetid hos NRK under NM-uka ved Lillehammer 25 mars. Innhold og arrangør er under utarbeiding, men vi ønsker å gå ut med dato slik at dere også kan ta hensyn til denne i planleggingen av NC-renn.

Søknad sendes til NSF randonee innen 1. september. Søkerne bes utarbeide en søknad som sendes til ansvarlig i NSF Randonee per e-post.

Søknaden skal inneholde og redegjøre for følgende punkter:

1. Øvelser og dato

2. Søkerens navn og kontaktinfo (adresse, telefon, e-post).
               NB! Merk at søkeren må være et organisasjonsledd i hht NSFs fellesreglement pkt 200.6     (krets, idrettslag eller sammenslutning av idrettslag/arrangørallianse).

3. Organisasjonskomite. Navn på følgende sentrale funksjoner skal oppgis:
               Leder
               Rennleder

4. Arrangørsted

5. Arrangørerfaring og foreløpig budsjett

6. Søkeren må skrive under på at man godtar og er innforstått med;
Hvilke forpliktelser man påtar seg i henhold til ISMF og NSF sitt rennreglement og NSFs standard arrangøravtale. Søkeren er også innforstått med at kravene til infrastruktur og tekniske installasjoner kan bli endret som følge av reglementsendringer.

Søknaden skal underskrives av søkerens (organisasjonsleddets) leder.

Søknadsfrist: 1.september

Spørsmål rettes til: mikkel.frodahl@hotmail.com

Søknaden sendes til: jorid.bjerkeset@gmail.com

Vi håper å høre fra dere, og ønsker dere en fortsatt fin sommer!

NIF-EPI02, 02
NTB scanpix