Hopp til innhold

Søke midler

Å finne ut av hvor man kan søke midler for å kunne legge til rette best mulig for alle er ikke enkelt. Vi har derfor samlet litt informasjon og noen linker til mulige hjelpe sider som kan brukes.

AKTIVITETSMIDLER FRA SKIFORBUNDET

Det vil fra tid til annen være muligheter for å kunne søke om aktivitetsmidler fra Skiforbundet.
Dette vil gjelde oppstart av aktivitet, utvikling av aktivitetstilbud, avholding av samlinger etc.
Utlysninger av midler vil bli gjort kjent på våre hjemmesider, fortrinnsvis på senhøsten.

Norges Idrettsforbund (NIF) har informative sider med tips og råd for hvor man kan søke om midler for et organisasjoner, klubber eller privatperson. Vi vet det kan være krevende å følge med på alle mulighetene som finnes og derfor kan disse sidene være til hjelp for å få en oversikt over alle støtteordningene som eksisterer. Det er viktig å legge merke til at ikke alt er nødvendigvis rettet spesifikk mot paraidrett så her bør man sette seg godt inn i søkekriteriene til den enkelte støtteordning:

  • Støtte- og tilskuddsordninger er en oversikt der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam, støtte til Allidretter. 
  • Søke midler er siden hvor de har listet opp en del muligheter som idrettslaget og privatpersoner kan søke på. 
  • Støtteordninger er siden hvor man finner informasjon om store, nasjonale støtteordninger innenfor generell inkludering. 

På NIF sine sider for Støtteordninger kan man også finne gode råd og tips under nedtrykksmenyen "Hvordan skrive en god søknad?" og "Mal for søknad". Det å skrive søknader kan være et krevende arbeid og derfor kan dette være gode innspill i en slik prosess.  

I tillegg til NIF sin oversikt kan også følgende støtteordninger søkes på:

Olav Thon Stiftelsen har siden 2013 delt ut støtte til ulike formål som er samfunnsbyggende bidrag i Norge. Styret tildeler støtte til allmennyttige formål iht. vedtekten. Se eksempler på tidligere tildelinger HER

Bergesenstiftelsen er en privat stiftelse som støtter allmennyttige formål, i særlig grad innen kulturelle og humanitære samfunnsområder. Les mer her om hvordan du søker støtte, og om tildelingene fra stiftelsen de siste årene.

Stiftelsen Cathrine og Nils Hals' legat for funksjonshemmede yter hjelp til fysisk funksjonshemmede enkeltindivider, fortrinnsvis på områder hvor det offentlige ikke yter bidrag, for eksempel til spesialutstyr eller utdannelse. Beskrivelse på hvordan man kan søke kan du finne her.

Marthe & Joralfs Hjelpefond har som formål å gi midler til lag/organisasjoner som arrangerer friluftsarrangement for funksjonshemmede i alle aldre. Deltakerne kan være fra hele landet, men arrangementet må gjennomføres i Nord-Trøndelag for at Hjelpefondet skal gi støtte.

Det kan søkes om full dekning av kostnadene knyttet til et arrangement/tiltak. Søknad skal være sendt Hjelpefondet før arrangementet avholdes og inneholde oversikt over arrangementets tidspunkt/periode, hvilke grupper som skal delta, forventet antall deltakere og budsjett for tiltaket som viser egenandeler, tilskudd og totale kostnader. Søknaden skal også vise klart hvilken organisasjon som er ansvarlig for gjennomføring av tiltaket.

Søknad om midler fra Marthe og Joralfs Hjelpefond skal sendes via eget Elektronisk søknadsskjema.

Stiftelsesforeningen er en uavhengig interesseorganisasjon og møteplass for norske stiftelser. Medlemskap i foreningen er åpen for alle kategorier stiftelser og de jobber for å synliggjøre og øke forståelsen for stiftelsesinstituttet og stiftelsers samfunnsnyttige rolle. I deres oversikt over medlemmer kan du finne en stiftelese som passer din målgruppe, hvilke stiftelser som er medlem kan du finne her.

Legatsiden.no har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordningene, søknadsskjemaer, linker og annen relevant informasjon. ”Den store Legathåndboken” kan også kjøpes hos bl.a. bokhandlere og lånes på bibliotek. (Denne siden er fortiden IKKE i drift)

nif-epi04, 04