Hopp til innhold

Bevegelseshemmede

Bevegelseshemmede utøver skiidretten enten sittende eller stående. En bevegelseshemning kan defineres som problemer med bevegelse- og kraftutvikling.

Sitski alpintSittende utøvere benytter langrennskjelke eller sitski for alpint. Stående utøvere velger utstyr etter type funksjonshemning. 

Alpint; en eller to ski, to, en eller ingen staver
Langrenn; to, en eller ingen staver.

Kommunikasjon med bevegelseshemmede, sittende og stående

  • Ingen spesielle forholdsregler, vinkle utfordringer til aktiviteten positivt.

Aktivitet for bevegelsehemmede

Det er viktig å tenke over valg av øvelser når man har med seg en utøver med funksjonshemning. Hvilke øvelser egner seg for vedkommende? I utgangspunktet etterstreber vi at den funksjonshemmede skal utføre øvelser og teknikker så nær opp til funksjonsfriske som mulig.

Valget av øvelser skal ikke legge begrensing på hva de funksjonsfriske utøverne i treningsgruppa skal gjøre. Kan ikke den funksjonshemmede utføre øvelsen eller treningøka er det viktig å finne en alternativ øvelse. Gjør gjerne klare avtaler før treningen starter. Som trener kan man ved å velge et annet terreng klare å imøtekomme begge målgrupper.

aktivitetsbanken.no er det beskrevet hvordan øvelser kan tilrettelegges for ulike målgrupper - noen er også eksemplifisert med video. Det vil være individuelle forskjeller på utøvere med samme funksjonshemning så man må uansett prøve seg fram.

Øvelser i aktivitetsbanken kan settes sammen til hele økter som du kan lagre og hente frem seinere.
Bruk gjerne litt tid på aktivitetsbanken.no, her finner du flere gode eksempleøkter, med et bredt øvelsesutvalg vist både som bilder og video.

NIF-EPI02, 02