Hopp til innhold

Tilskudd til aktivitetstiltak for barn og unge med funksjonsnedsettelse

Nå kan klubber og kretser søke om tilskudd til aktivitetstiltak for barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Stortinget bevilget 15 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett for 2021, som ble utlyst via Bufdir 25 august. Ønsker dere å søke om tilskudd haster det.

Søknadsfrist er 22 september.

Alle klubber og kretser som ønsker å bidra i arbeidet for å kompensere for isolasjonen barn og unge med funksjonsnedsettelse har opplevd under koronapandemien kan nå søke om prosjektmidler. Målet for ordningen er å legge til rette for økt aktivitet og deltakelse ved at man kan søke om prosjekttilskudd til gjennomføring av, tilrettelegging for, utstyr til aktivitet og deltakelse i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for målgruppen barn og unge under 26 år med funksjonsnedsettelse.

All informasjon og søknadsskjema kan du finne her.

NIF-EPI02, 02
NTB