Hopp til innhold

Utlysning av aktivitetsmidler til Paraidrett

Norges Skiforbund utlyser breddemidler til aktivitet for funksjonshemmede. Søknadsfrist 1. desember 2019

Norges Skiforbund har via post 3, fått tilskudd til aktivitet for funksjonshemmede og utlyser herved kroner 150.000 til breddeaktivitet for funksjonshemmede, til disposisjon for sesongen 2019-2020.

Kriterier for å søke midler;
1) Aktiviteten/tiltaket må være forankret i et ledd i NSFs organisasjon, klubb eller krets.
Det gis ikke tilskudd til administrasjon eller utstyr, alt skal gå til selve aktiviteten

2) Aktivitet for en eller flere av følgende målgrupper:
- Synshemmede
- Bevegelseshemmede
-Utviklingshemmede
- Hørselshemmede/døve

3) Eksempler på ulike aktivitetstiltak;
- Miljø/Regionsamlinger for spesifikke målgrupper
- Oppstart av aktivitet for funksjonshemmede i klubb
- Styrking av regelmessig aktivitet på klubbnivå/rekruttering av flere utøvere
- Kompetanseheving av trenere/ledere

4) Tiltaket bør inngå i en plan, slik at det ikke blir en enkeltstående «happening», men bidrag til varig aktivitet forankret i klubb.

Søknaden må inneholde følgende punkter;
- Søker ledd (klubb/krets)
- Ansvarlig kontaktperson med kontaktinfo
- Kort beskrivelse av tiltaket det søkes midler til, definert med målgruppe, dato og sted for gjennomføringen.
- Budsjett for tiltaket, både inntekter og utgifter, hvor både egne midler og søknadssum til NSF framgår.

Søknadsfrist; 1. desember 2019
Søknad sendes til
Norges Skiforbund
v/Anne Ragnhild Kroken 
på E-post; anne.kroken@skiforbundet.no

Tildeling skjer på Para Utvalgets møte 5. desember 2019

Tilskudd utbetales etterskuddsvis mot aktivitetsrapport på tiltaket og regnskap. Maler for rapportering vil bli utsendt til de om får tilskudd.

Spørsmål kan rettes til; Anne Ragnhild Kroken - anne.kroken@skiforbundet.no

Utlysningen i pdf

nif-epi04, 04
Pedro Lemos