Hopp til innhold

Jubel etter stafettseier Kick The Limits 2018 Foto; Roger Sandum

Skiforbundet søker arrangører til "Kick The Limits"

NSF søker arrangører til "Kick The Limits" - et arrangement for mennesker med utviklingshemning i alpint og langrenn. Søknadsfrist 1. desember 2019

Kick The Limits er et breddearrangement for mennesker med utviklingshemning innen langrenn og alpint.

Målsettingen er at dette skal bli det store årlige arrangementet for denne målgruppen.  Forhåpentligvis vil deltageremengden etter hvert vokse så mye at arrangementet kan få status som et offisielt mesterskap.

Skiforbundet ønsker å opprette en arrangørpool med 3-5 arrangørsteder for dette arrangementet.
Vi ser for oss at det utarbeides en rulleringsplan for ansvarlig arrangør hvert år, hvor det også oppnevnes reservearena i tilfelle det skulle oppstå situasjoner hvor det blir nødvendig å flytte arrangementet.
Vi ønsker å ha arrangører på ulike steder i landet, slik at flere kan få dette i sitt «nærmiljø» og senke terskelen til deltagelse.
Dette er et arrangement som Norges Skiforbund tildeler arrangementsstøtte.

Litt om selve arrangementet;
Kick The Limits blir arrangert for 3. gang i 17.-19 januar 2020, alle gangene med Åslia Skilag og Rena Alpinklubb som arrangørklubber. Arrangementet har blitt avholdet på Furutangen, Osen utenfor Rena. Her er det er gangavstand mellom langrenns arena og alpinbakke, noe som gjør dette til et meget kompakt arrangement.
Arrangementet har bestått av tre konkurranser i begge grener, startet på fredag ettermiddag og avsluttet på søndag. Alpinistene har konkurrert i parallellslalåm, slalåm og storslalåm, mens langrenn har hatt sprint, distanse (1.-5 km) og stafett på programmet.
Det sosiale er viktig og vektlegges i dette arrangementet, med blant annet felles måltider og en høytidelig bankettmiddag med premieutdeling lørdag kveld.
Vi har disse tre årene også invitert til deltagelse fra våre naboland, hvor Finland har deltatt med både langrennsløpere og alpinister de to første årene.

Hvem søker vi etter – hvilke krav har vi??
Vi søker arrangører som ønsker å være med å videreutvikle dette arrangementet, bidra til at dette blir ett fantastisk arrangement med stor deltagelse for en målgruppe som viser stor idrettsglede.

- Vi ønsker primært et kompakt arrangement med alpinbakke og langrennsløyper i umiddelbar nærhet.
- De aller fleste alpinbakker egner seg til dette arrangementet, det stilles ikke noe krav til bakkehelning, heller en enkel bakke hvor utøvere på alle ferdighetsnivå kan delta enn en for bratt bakke som ekskluderer noen.
- For langrenn er en «intim» stadion med ikke for lange/teknisk krevende sløyfer er å foretrekke framfor f.eks. en hel 5 km runde.
- Har en plan/tanker rundt logistikk på overnatting og bespisning med så gunstige priser som mulig.
- Har en plan/tanker om logistikk med tanke på transport mellom overnatting/arena
- Et opplegg rundt de sosiale treffpunktene i arrangementet.
- Vi ønsker at neste års arrangør hospiterer hos årets arrangør for å få mer kunnskap om arrangementet og målgruppa, for å vinne erfaringer som kan ta arrangementet et steg videre, dette er på linje med andre arrangementer i Skiforbundets regi. På bakgrunn av dette ber vi at dere i deres søknad klargjør om dere ønsker å søke om neste års (2021) arrangement eller noen år fram i tid.
- Det forventes at søkere som ønsker å arrangere Kick The Limits 2021, avsetter tid til å delta som observatører under arrangementet i 2020.
- Vi har til nå ikke operert med noen fast uke dette arrangementet arrangeres, så det er i utgangspunktet opp til arrangør å finne passende datoer. På sikt bør vi nok komme fram til et tidsrom som blir gjentagende fra år til år uten for store forskjeller.
For 2021 må tidsrommet 6.-12. februar unngås da Special Olympics World Winter Games blir arrangert i Östersund/Åre.

Hva tilbyr vi??
Arrangør av Kick The Limits vil få tilskudd pålydende kroner 40.000 fra Skiforbundet sentralt
Fra NSF bistår vi med oppfølging i både planlegging og gjennomføring,
Befaring av anleggene.
NSF bistår også med markedsføring av arrangementet.

Til informasjon;
- Alle deltakere har selv betalt reise/opphold i forbindelse med deltagelse
- Alle betaler startkontingent.
- Arrangøren så langt har valgt å gi alle deltakere et minne med en deltakerpremie – dette stilles det ikke noe krav om. 

I disse tre årene har vi hatt en egen arrangementsside for Kick The Limits;  se denne på våre hjemmesider Her ligger det video og bilder fra de to første årene av arrangementet.

Framdrift her:
- Søknadsfrist: 1. desember 2019
- Tildeling av Kick The Limits 2021 gjøres på Parautvalget sitt møte 5. desember 2019
- Offentliggjøring av arrangør 2021 gjøres umiddelbart i etterkant av møtet 5. desember 2019.

Søknad sendes elektronisk til Norges Skiforbund v/ Anne Ragnhild Kroken
E-post; anne.kroken@skiforbundet.no

"Utlysningstekst" i PDF

Eventuelle spørsmål som gjelder søknaden, ta kontakt med Anne Ragnhild.

NIF-EPI01, 01
NTB