Hopp til innhold

Skiing Norway

Sponsorkonseptene i Norges Skiforbundet har i stor grad vært tilpasset store nasjonale og internasjonale virksomheter. Med Skiing Norway har vi laget et konsept som er tilpasset små og mellomstore bedrifter, som også kan komme våre skiklubber og skikretser til gode.

Se våre medlemmer nederst på siden.

Våre Skiing Norway medlemmer utgjør et nettverk av bedrifter i Norge som bidrar til norsk skisport i form av økonomiske ytelser. Denne sammenslutningen av bedrifter skaper også nye forretningsmuligheter bedriftene seg i mellom (B2B) med norsk skisport som deres fellesnevner.

Skiing Norway er et konsept som bygger på det bærende prinsipp i alle sponsorkonsepter: ytelser og gjenytelser. Ytelser fra medlemmer i form av økonomiske bidrag. Gjenytelser i form av rettighetene til å bruke skisporten i egen forretningsvirksomhet.

Sammen kan vi sørge for at de økonomiske rammene for å drive skisport blir enda bedre. Samtidig vil vi gi en større del av norsk næringsliv mulighet til å være med på reisen.

  

skiing norway medlem

Det kreves store investeringer i alt fra utstyr, varer og tjenester for å drive idrett. Klubber er avhengig av alt fra snøproduksjonsanlegg til kiosk og arenasalg av pølser og brus. Bli en offisiell støttespiller og bidra til klubben, kretsen eller en skigren. Vi trenger deres bidrag, og vil i retur blant annet sørge for at dere får tilgang til vårt unike nasjonale nettverk. Se rettigheter nedover på nettsiden.

Pris: kr 25 000, - pr. år (3 års avtale ekskl. mva.)

  

skiing norway gullMEDLEM

Utover rettighetene man får som Skiing Norway Medlem, vil man i tillegg komme enda tettere på våre nasjonale utøvere. Du vil kunne ta med f.eks. kunder på World Cup-renn og se våre stjerner. Du vil kunne møte dem på en årlig businessamling (B2Ski), og du vil motta en eksklusiv plakett fra Norges Skiforbund, spesielt utviklet til våre Skiing Norway gullmedlemmer. Se rettigheter nedenfor.

Pris: kr 50 000, - pr. år (3 års avtale ekskl. mva.)

BLI MEDLEM av SKIING NORWAY?

Ta kontakt hvis deres bedrift ønsker å bli medlem av Skiing Norway eller ønsker mer informasjon om konseptet.
E-post: skiing-norway@skiforbundet.no

 Rettighetsmatrise
 

MEDLEM

GULLMEDLEM

Bruk av Skiing Norway logo   x x
Bruk av benevnelsen «Offisiell støttespiller til Norges Skiforbund»   x x
Del av Norges Skiforbunds omfattende forretningsnettverk (B2B)   x x
Ordinære billetter til valgfritt World Cup-renn i Norge (pr. sesong)   x (5 stk.) x (10 stk.)
Bedriftens logo og link på Norges Skiforbunds nettside   x x
VIP-billetter til valgfritt World Cup-renn i Norge (pr. sesong)     x (2 stk.)
Invitasjon til B2Ski (årlig businessamling)     x
Eksklusiv plakett     x
Pris pr. år (3 års avtale ekskl. mva.)   25 000 kr 50 000 kr