Hopp til innhold

Søk på GULLKLUBBENS stipend

Målet med Gullfondet er å bidra til at yngre idrettsutøvere, prosjekter eller klubber i olympiske grenerskal få forholdene tilrettelagt slik at det er mulig å videreutvikle seg innen sin idrett

Gullstipendet

Gullstipendet skal være en inspirasjonskilde for mottakerne og gi unge utøvere økt motivasjon til å satse videre mot sine langsiktige mål, men uten at tildelingen skal skape et stort forventningspress og dermed stå i fare for å virke mot sin hensikt. Gullstipendet ble første gang utdelt i 1997, og deles inn i to hovedelementer:

A) Gullstipendet

Stipendvinneren(e) mottar et stipend på kr 25 000.

B) Treningsopphold på Olympiatoppen, Sognsvann i Oslo:

Stipendvinneren(e) får et opphold på Olympiatoppen med tre-fire dagers varighet. Et eget treningsprogram og veiledning legges opp i henhold til den disiplin og de behov den enkelte utøver måtte ha.

 

Følgende kriterier gjelder for utdeling av Gullstipendet:

  • Gullstipendet kan tildeles enkeltutøvere, klubber eller særskilte prosjekter tilknyttet olympiske særforbund.
  • Stipendet øremerkes yngre utøvere som kan være mulige deltakere i framtidige Olympiske leker, og dermed ikke det som står nærmest i tid.
  • Kandidaten(e) skal ha utvist en målbevissthet og et ambisjonsnivå av spesiell karakter. Samtidig skal kandidaten(e) også ha utvist en nøktern og fair holdning til sin idrett og sitt eget miljø.
  • Kandidaten(e) skal kunne vise til dokumenterte resultater og/eller vist en framgang utover det vanlige innen sin disiplin.
  • Kandidaten(e) må kunne vise en langsiktighet og grundighet i sin satsning.
  • Stipendet kan kun mottas en gang.
  • Forslagsstiller må beskrive utøverens / klubbens «historie» som illustrerer det unike ved kandidaten(e) og dermed underbygger kandidaturet.

 Retningslinjer Gullklubben

Søknadsprosedyre

Søknad for Gullstipendet 2022 sendes inn ved å fylle ut skjema i denne lenken:

«GULLSTIPENDET 2022» (trykk på lenken for å komme til søknadsskjema)

 

Søknadsfrist for «Gullstipendet 2022»: MANDAG 7.MARS

NIF-EPI01, 01
Foto: Hanna Johre / NTB