Hopp til innhold

Spillemidler utstyr 2021

Det er nå klart for årets søknadsrunde. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2021 (med fakturadato i 2021).

Søknadsfristen er onsdag 09. mars 2022. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist.

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under Klubbguiden og temasiden for støtte- og tilskuddsordninger. 
Gå til siden herVeilederen finnes også her. Merk at det er gjort et par små endringer.

1) Andre enn klubb kan være fakturamottaker, men klubb må fortsatt være betaler og dette må dokumenters som vedlegg til søknad.
2) Eiersammensetning av søknadsbaserte organisasjoner.

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Man benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min idrett.

Har du aldri vært innlogget med din «Min idrett»-bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

Denne informasjonen er også sendt til leder i klubb, leder i særidrettsgruppe og klubbens/særidrettsgruppens registrerte e-postadresse.

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

  • Særidrettsgrupper: Leder, daglig leder, adm. leder og org.ansvarlig KL/BL.
  • Idrettsskoler: Leder og org.ansvarlig KL/BL

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger. Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener. Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden. Vær ute i god tid slik at det er anledning å rette opp feil i søknad innen frist om det viser seg nødvendig.

Spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer rettes til kontaktperson i Norges Skiforbund Anleggsrådgiver Marit Gjerland +47 976 75 7 marit.gjerland@skiforbundet.no

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support 

Utstyr som NSFs klubber kan søke på er følgende:
Sit-ski.
Kjelker.
Langrennskjelke.
Tidtakerutstyr alpint.
Rulleski (lagsutstyr).
Tidtakerutstyr som støtter løperbrikker.
Slalåmstaur.
B-nett sikkerhetsnett.
Sporsetter til hopp.
Telemarkskipakker til barn.
Utstyrspakke til skileik.
Treningsutstyr for freestyle (trampoline/skumprodukter/airtrack).
Løypemaskin for langrenn med glattebrett, fres, sporfres og sporsetter.
Matte, slodd og sporsetter til snøscooter og ATV (Ikke kjøp av snøscooter eller ATV).

NIF-EPI03, 03