Hopp til innhold

Skikretsting og vårfagmøter

Østfold Skikrets arrangerer Skikretsting tirsdag 11. mai 2021 kl. 1800 på Teams

I henhold til § 13 i skikretsens lover innkalles det herved til kretsting i Østfold Skikrets.  

 Tid:  Tirsdag 11. mai 2021 kl. 1800 for registrering
           Forhandlingene starter kl. 1815 presis

Sted: Teams

Sakspapirene:  Legges ut etterhvert som de er klare og senest 1 uke før kretstinget avholdes.

Saksliste innkomne forslag til skikretstinget 2021

Klubber som ønsker å få tilsendt sakspapirene må gi beskjed til kretskontoret på tlf. 66941610 eller mail ostfold@skiforbundet.no.

Representasjon:  Lagene har representasjon og stemmerett etter følgende skala:
                                     Medlemstall inntil           50                                          1 representant
                                                   "              fra          51 - 100                                2     "
                                                   "               over      100                                        3     "
Antal tingdelegater pr. klubb

Fullmakter:                      
Påmelding til tinget gjøres her innen lørdag 1. mai 2021.

Forslag:                             
Forslag som ønskes behandlet på Skikretstinget må være kretskontoret i hende senest fredag 23. april 2021.

NIF-EPI01, 01