Hopp til innhold

Skikretsting og vårfagmøter

Østfold Skikrets arrangerte Skikretsting onsdag 8. mai 2019 kl. 1830 på Foreningshuset Slitu.

Presentasjon skikretstinget

Presentasjon fagmøte langrenn

I henhold til § 13 i skikretsens lover innkalles det herved til kretsting i Østfold Skikrets.  

 Tid:  Onsdag 8. mai 2019 kl. 1815 for registrering
           Forhandlingene starter kl. 1830 presis

Sted: Foreningshuset Slitu Kart

Sakspapirene:  Legges ut etterhvert som de er klare og senest 1 uke før kretstinget avholdes.

Saksliste innkomne forslag til skikretstinget 2019

Klubber som ønsker å få tilsendt sakspapirene må gi beskjed til kretskontoret på tlf. 66941610 eller mail ostfold@skiforbundet.no.

Representasjon:  Lagene har representasjon og stemmerett etter følgende skala:
                                     Medlemstall inntil           50                                          1 representant
                                                   "              fra          51 - 100                                2     "
                                                   "               over      100                                        3     "

Fullmakter:                      
Påmelding til tinget gjøres her innen onsdag 1. mai 2019.

Forslag:                             
Forslag som ønskes behandlet på Skikretstinget må være kretskontoret i hende senest fredag 25. april 2019.

NIF-EPI02, 02