Hopp til innhold

Junior Team i Østfold

Etter et initiativ fra Tistedalen FL og Fredrikstad Skiklubb er det besluttet å prøve å få i gang en treningsgruppe med juniorene i Østfold med innslag av seniorer.

Etter møte mellom Hans Lie (TFL), Terje Jensen (ildsjel) og Rune Arnesen(FSK), Rolf Stigen (FSK)  Vi har vært i kontakt med trener/leder i klubbene Trøsken, Spydeberg, Rømskog og Moss, som vi vet har aktuelle utøvere i denne alderen. 

Det er i første omgang lagt opp til å få i gang gruppen, og at vi etter hvert ser på finansiering og opprettelse av et formelt Team. 

Foreløpig vil det være månedlige helge samlinger med start i juni, videre planer vil bli lagt før sommerferien. Det vil også være noen kvelder på ukedager hvor det vil være mulig å møtes. Det er lagt opp til at det vil være kvalitetsøkter når vi møtes. 

På enkelt økter vil det være mulig for 2001 årgangen å hospitere etter nærmere avtale. 

Sportslig ansvarlig for gruppen/teamet vil være Hans Lie. Men med bidrag fra klubbene. Vi vil også se på muligheten for å hente inn eksterne ressurser på enkelte økter og samlinger. 

Vi vil også prøve å få til et opplegg rundt NC og NM jr og noen andre store renn. Dvs smørehjelp, overnatting, sekundering etc…. 

Det vil bli et møte med klubbene om opprettelse av et formelt team i slutten av mai begynnelsen av juni. Og deretter eventuell presentasjon av dette i løpet av juni. 

Første samling vil være 17-20 juni i Torsby, eget info skriv med påmelding kommer snart. 

Det er videre laget en foreløpig plan for kvelds økter sammen: 

  • Torsdag 19 mai kl 18:15: Rulleski skate, motbakkeintervall padling Kalnes/Stikkaåsen. Ansvar: FSK (Rune) 

  • Tirsdag 24 mai kl 18:15: Rulleski skate, intervall Erte. Ansvar: TFL (Hans) 

  • Torsdag 2 juni kl 18:15: Rulleski klassisk, motbakkeintervall Solli kirke. Ansvar: FSK (Rolf) 

  • Søndag 5 juni rulleskirenn i Tanum, Sverige 

For mer informasjon ta kontakt med: 
Terje Jensen 95174682 
Hans Lie 99572507 
Rune Arnesen xxxxxxxx 

NIF-EPI01, 01