Hopp til innhold

TD og arrangementskurs 2. desember

Langrennskomiteen i Østfold inviterer rennarrangører, TD’er og TD kandidater til kurs/workshop med John Aalberg, FIS TD.

Sted: Auditoriet i Spydeberg idrettshall fra kl 18-2030
Tid: Onsdag 2. desember kl. 18.00 -20.30.
(enkel bevertning)

Kurset vil gjennomgå de mest sentrale oppgaver for arrangører og TD’er.
Utveksling av erfaringer og diskusjon om aktuelle problemer vil stå sentralt i opplæringen. 

For nye TD’er er TD kurset delt i 2. Del 1 i opplæringen. Del 2 den praktiske delen vil bli tatt på et skirenn som avsluttes med en rapportskriving.

Alle deltakerne bes gjøre seg kjent med Skiforbundets rennreglement samt pkt 304 om Teknisk delegat på forhånd.

Påmelding her. Frist 29. november 2015.

Kart

NIF-EPI03, 03