Hopp til innhold

Tips!(3)

  • Definer én ansvarlig, gjerne i styret, til å følge opp arbeidet
  • Utarbeid en fremdriftsplan med de viktigste milepælene

  • Å definere ansvar og utarbeide en fremdriftsplan i rekrutteringsarbeidet er avgjørende for kunne gå fra ord til handling.
NIF-EPI02, 02