Hopp til innhold

Ski i skolen

Lek på ski er en del av vår kulturarv og en naturlig del av undervisningen i skolen for de skoler som har tilgang til snø i nærmiljøet. På denne siden finner dere informasjon om hvilke tiltak vi har for elever og lærere i grunnskolen.

skiforbundets aktiviteteR og tiltak:

Barnas Skimerke og Distansekort på nett
Bruk Barnas Skimerke som motivasjon til å registrere skiaktivitet gjennom Distansekort eller Distansekort på nett. Mer informasjon finner dere her:
Distansekort
på nett

Skolen på Ski-konkurransen
Bruk Distansekort på nett og bli med på konkurransen. Les mer om konkurransen og hva som kreves av dere som lærere.
Skolen på Ski-
konkurransen

Materiell til skoler
Vi har arrangørmateriell, diplomer, engangsstartnummer, aktivitetshefter. Oversikt over materiellet finner dere på NSFShop.no. All bestilling gjøres også her. Materiellet er gratis. Du betaler kun porto.
Materiell skoler

Tips til aktiviteter på Aktivitetsbanken
Her finner dere tips og ideer til treningsøvelser og aktivitet innenfor ski, barmark, friidrett, svømming, orientering og golf. Her lager du din egen brukerkonto og får tilgang til tips og ideer. Alt er gratis. 
Aktivitetsbanken

Idehefte - 'Gøy på ski'
Her finner dere mange ulike balanseøvelser, leikøvelser, flatmarksøvelser
Gøy på ski

Kurs for lærere - Idrettsglede i skolen
Forbundene ski, orientering, friidrett, svømming og golf tilbyr lærerkurs og aktiviteter for skolene. Mer informasjon om allidrettene og kursene finner dere på prosjektets egen nettside idrettiskolen.no
Idrett i skolen

Bestill utstyr og materiell på NSFShop.no
På idrettsbutikkken.no finner dere materiell, idehefter, treningsutstyr, og utstyr til idrettsaktiviteter i skolen innenfor både ski og mange andre idretter. Ta en titt på nettsidene for å få oversikt over alle tilbudene.
NSFShop.no

Læreromsplakat
Vi har en lærerromsplakat som viser noen av disse tilbudene. Denne kan også bestilles på NSFShop.no og ligger også med i arrangørmateriell-pakkene som skolene kan bestille. Vi har også en ski-km-plakat som kan brukes av klassene knyttet til bruk av Distansekort og Barnas Skimerke.
Læromsplakat  Plakat Ski-km

Fagsider på idrett.no
Noregs Idrettsforbund har ulike fagsider som også omhandler skoleverket. På siden nedenfor finnere dere info om idrettens skole, SFO og folkhelse-prosjekter.
Skole/SFO
folkehelse

Enkel skihistorie
Vi har skrevet en enkel skihistorie som kan brukes i undervisningen og i prosjekter.
Skihistorie                                                                             

Ski og snø
i andre fag
 Skirelaterte
skriveoppgaver
 Litteratur
med skiinnhold
 Lek og lær i snøen
matematikk


FN-sambandet og samarbeid med skolene.
FN-ski er utviklet av FN-sambandet i samarbeid
med Norges skiforbund.
Det er et undervisningsopplegg som kombinerer
fysisk aktivitet, skitrening, samfunnsfag og naturfag for 5.-7. trinn.Aktiviteter i skolen hvor skiidrett kan knyttes til andre fag.
Her finner dere oversikt over ski- og snørelaterte aktiviteter som kan gjøres i tverrfaglige prosjekter og i musikk, forming, norsk og historietimer i grunnskolen.
FN-ski

Turistforeningen har en rekke tilbud for både elevere og lærere. Dett finnere dere mer informasjon om på turistforeningens skolesider.
Friluftsliv i skolen Skolecamp.no