Hopp til innhold

Kontakt oss

Norges Skiforbund har en rekke prosjekter og tiltak for barn som er felles for alle skigrenene våre. Disse aktivitetene er samlet under paraplyen Barnas Skiklubb
Vår avdeling har ansvaret for disse aktivitetene og for å koordinere dette arbeidet på tvers i Skiforbundet, gjennom skikretsene og ut mot skiklubbene våre.

Har dere spørsmål knyttet tiltakene beskrevet på disse sidene, ta kontakt med en av oss.

Erik Aas Andersen
Konsulent bredde og rekruttering
erik.aas.andersen@skiforbundet.no
905 18 101

Helen Ingebretsen
Bredde- og rekrutteringssjef
helen@skiforbundet.no

 

Har dere spørsmål knyttet til grenaktiviteter for barn og unge, ta kontakt med de ansatte i hver grenavdeling. Se oversikt nedenfor.

Grenene

Alpint Stefan J. Havnelid stefan.havnelid@skiforbundet.no 90792004
Freestyle Eivind Gjeraker eivind.gjeraker@skiforbundet.no 90733187
Hopp Tore Øvregård tore.ovregård@skiforbundet.no 91539194
Kombinert Sverre Rotevatn sverre.rotevatn@skiforbundet.no 90628354
Langrenn Per Nymoen per.nymoen@skiforbundet.no 91398200
Telemark Morten Nordli morten.nordli@skiforbundet.no 90024886
Har dere spørsmål knyttet til aktiviteter lokalt i hver skikrets, ta kontakt med skikretskontoret dere tilhører. Se oversikt nedenfor.

Skikretsene

Agder og Rogaland Petter Furseth petter.furseth@skiforbundet.no 37060815/41900118
Akershus og Østfold Thor Gjelsvik thor.gjelsvik@skiforbundet.no 66941610/41907757
Buskerud Liv H. Andersen liv.hogli.andersen@skiforbundet.no 32016141/41926379
Finnmark Eli Rognmo eli.rognmo@skiforbundet.no 91342532
Hedmark Jan Olav Andersen janolav.andersen@skiforbundet.no 62542620/48298805
Hedmark Ingrid L. Afseth ingridlagmandsveen.afseth@skiforbundet.no 90059889
Hordaland Bernt Rusten bernt.rusten@skiforbundet.no 92658210
Møre og Romsdal Stig Aambø stig.aambo@skiforbundet.no 99509792
Nordland Jens Erik Nilsen nordland@skiforbundet.no 75711404/95028547
Nord-Trøndelag Bjørn Bruvoll bjorn.bruvoll@skiforbundet.no 74100117/91397910
Oslo Toril Vik Lindgren toril.vik@skiforbundet.no 22579764/90750770
Oppland Ellie Lein ellie.lein@skiforbundet.no 61279437
Sogn og Fjordane Yngve Thorsen yngve.thorsen@skiforbundet.no 57761213/92601421
Sør-Trøndelag Erik Andresen erik.andresen@skiforbundet.no 72844970/91824644
Sør-Trøndelag Heidi Bolland heidi.bolland@skiforbundet.no 72844970/93225540
Telemark og Vestfold Sven Håkon Kulbeck svenhakon.kulbeck@skiforbundet.no 90979260
Troms Birgitte Gustavsen troms@skiforbundet.no 93414714