Hopp til innhold

God skitrening for barn

Stor aktivitet, variasjon og mestring er viktig i all trening for barn!

Målet med all skiaktivitet for barn er å gi variert og allsidig treningspåvirkning der gode opplevelser og mestring står i fokus. Dette danner grunnlag for god skiteknikk og gode skiferdigheter, og gjelder for all skiaktivitet.

I brosjyren nedenfor har vi tatt utgangspunkt i de nye rettighetene og bestemmelsene for barneidrett og konkretisert disse for skiidretten. Dette gjelder generelt og for alle grener.

 I tillegg til disse rettighetene og bestemmelsene er det laget en generell utviklingsplan for de ulike aldergruppene. Se nedenfor.

UTVIKLINGSPLAN - generell

Opp til 6 års alder
Lek og varierte aktiviteter som skal stimulere barnas utvikling og de grunnleggende bevegelsene.  

7-10 år
Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere   bevegelseslæring. Dette kan gjøres innfor en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet sitt variert og tilpasset barnas utviklingsnivå.  

10-12 år  
Varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innen idrettsgrenen.  

UTVIKLINGSPLAN - for skiidretten  

Opp til 6 års alder  

 • Allsidig skiaktivitet knyttet til grunnleggende ferdigheter innenfor langrenn, hopp og svingteknikk.
 • Bruk gjerne skileikprinsipper med situasjonstyrt- og oppgavestyrt innlæring.
 • Tilrettelegg for gode aktivitetsområder og nærmiljøanlegg.
 • La terrenget ”undervise” og gi assosiasjonsoppgaver knyttet til teknikkinnlæring.
 • Stor aktivitet, mye lek og mestring.
 • Mye gåing, kjøring og hopping på ski. Tilpass terreng og aktivitet til barnas utviklingsnivå og skiferdigheter.  

7–10 år  

 • Variert og allsidig skiaktivitet stimulerer til god teknikkutvikling og gode opplevelser.
 • Tilrettelegg for aktivitet knyttet til grunnleggende skiferdigheter.
 • Bruk de samme prinsipper for innlæring som beskrevet for de under 6 år.
 • Varier med bruk av fart, terreng og teknikker.
 • Viktig medstor aktivitet på trening - mange turer, mange hopp og korte intensive økter.
 • Mye repetisjon av øvelser, samtidig med nye utfordringer knyttet til teknikk og fart.
 • Spenning og mestring er viktig!
 • Bruk elementer som hinderløyper, bølgefelt, kuler og bakker.
 • Bruk øvelser som utfordrer balansen på ski.
 • Treningstilbudet bør være tilpasset barnas utviklingsnivå og skiferdigheter. Innlæring av generelle skiferdigheter og mer grenspesifikke ferdigheter innenfor langrenn, alpint, hopp, kombinert, telemark og freestyle.
 • Introduksjon av alternative konkurranseformer som langrennscross,  kombinertcross og skicross.      

10–12 år

 • Utvikling av skitekniske ferdigheter innenfor den spesifikke skigren.
 • Repetisjon, variasjon, mestring, utfordring, allsidig trening, høy aktivitet!
 • Fart og spenning! Legg opp til individuelle øvelser basert på barnas utviklingsnivå og ferdigheter.
 • Motiverende øvelser og trening.
 • Varierte og alternative konkurranseformer er viktig for å stimulerer til variert og allsidig aktivitet innen den respektive gren. Introduser langrennscross, kombinertscross, skicross.
 • Bruk hinderløyper, bølgefelt, hopp og elementer som funbokser, halvpipe, quarterpipe, railes osv. i treningen.
 • Tilrettelegg trening som utfordrer balansen.