Hopp til innhold

Bestemmelser og retningslinjer

Her finner dere informasjon om hvilke bestemmelser, rettigheter og ordninger som gjelder for norsk barneidrett og med konkretiseringer for skiidretten.

Bestemmelser om barneidrett og Idrettens barnerettigheter
Norges Idrettsforbunds Barneidrettsbestemmelser og Barnerettigheter legger føringer for norsk barneidrett.
Her kan du lese mer om disse bestemmelsene:

 Barneidrett på
idrett.no
 Bestemmelser
og rettigheter
 Olympiatoppens synspunkter
trening av barn

Konkretiseringer for skiidretten
Norges Skiforbund har tatt utgangspunkt i Idrettens barnerettigheter og bestemmelsene for barneidrett, og konkretisert disse for skiidretten. Dette gjelder generelt og for alle grener.
Her finner dere mer informasjon:
konkretiseringer
for ski 
 God skitrening
for barn
 Regler 
i langrenn
  Generelt rennreglement 
og kuldegrenser

Foreldreguide for idretten
Hvordan være en god idrettsforelder? Olympiatoppen og forskere på NIH har nå utviklet enkle anbefalinger om hvordan foreldre kan bidra på en positiv måte til å skape gode mestringsmiljø i klubbene.
OLTs
Foreldreguide

Utviklingstrapp - unge utøvere
Utviklingstrapp
langrenn
 Utviklingstrapp
alpint

Idrettens barneforsikring
Norges Idrettsforbund har en avtale med forsikringsselskapet IF. Avtalen dekker alle barn opp til og med 12 år i idrettsaktivitet i regi av idrettslag uavhengig om barna er medlem i et idrettslag eller ikke.
Mer informasjon finner dere på NIF sine nettsider:
Idrettens
barneforsikring

 Politiattest for idrettslag
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
Mer informasjon finnes på NIFs nettsider:
Rutiner for
politiattest

barn