Hopp til innhold

Overgang til ny klubb?

Alle utøvere som skal konkurrere, må være registrert i korrekt klubb. Husk å melde inn overgang til ny klubb i god tid.

Overgangsskjema

Klubbskifte må ihht. regelverket ordnes 2 måneder før sesongstart (gjelder ikke barn under 13 år). Man kan være medlem i flere klubber, men konkurrere for kun 1 klubb i samme sesong.

Overgangsskjema fylles ut av utøver/tidligere klubb og sendes Skikretsen (som den nye klubben tilhører) 
For klubbene i Oslo er e-postadressen oslo@skiforbundet.no

Regler for klubbytte, se Fellesreglementet.

nif-epi04, 04