Hopp til innhold

Spørsmål og svar Oslo Skikrets sist endret 27.9.2021

Her legger vi fortløpende ut spørsmål, svar og presiseringer av saker som kommer fra klubbene i Oslo. Vi prøver å lage generelle presiseringer og svar. Det er hver enkelt sitt ansvar å følge de generelle reglene og følge opp den "dugnaden" som nå er iverksatt for å begrense ytterligere spredning. Vi prøver å datere utleggene. Er det kommet presiseringer i enkeltsaker, så skal vi prøve å utheve disse.

27.9.21

Oslos befolkning kan følge nasjonale bestemmelser og råd(fra pressemelding Oslo kommune 24.9.2021. Kommunen sier videre at det betyr at vi kan stå nærmere enn en meter og vi trenger ikke lenger å bruke munnbind. Det betyr antallsbegrensingene opphører. Det betyr at vi igjen kan gi hverandre en god klem. 

Oslo Kommune nedjusterer testing, isolering, smittesporing og karantene(TISK). Kort fortalt betyr nedjustert TISK at det blir ytterligere lettelser i karantene, testing og smittesporing. Det er fortsatt krav til at personer med påvist koronasmitte går i isolasjon. 

Alle som får symptomer på luftveisinfeksjon må fremdeles teste seg og holde seg hjemme til man får negativ test og føler seg frisk. Dette gjelder både uvaksinerte, ikke-fullvaksinerte og fullvaksinerte.

 • Er du ikke fullvaksinert og bor sammen med en person som er smittet med korona, eller er tilsvarende nære (f.eks. kjæreste eller bestevenn), skal du gå i karantene.  
 • Er du fullvaksinert og symptomfri, må du ikke i karantene.  

 Les mer detaljer fra Oslo kommune her

21.6.21

Oslo Kommune fortsetter gjenåpningen gjeldende fra 20.juni kl. 12.00. 

Både barn og voksne kan trene og delta på fritidsaktiviteter både ute og inne. De er unntatt fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Det er dermed åpnet for trening i kontaktidrett også for voksne fra 18. juni.

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Anbefalt gruppestørrelse er inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

På arrangement kan man nå ha:

Uten koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Uten faste, tilviste plasser

Inntil 400 personer (200x2 kohorter)

Inntil 800 personer (200x4 kohorter)

Ved arrangementer innen kultur, idrett og fritid for personer under 20 år, skal alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette inkluderer også foresatte.

Når publikum eller deltakere på arrangementet deles inn i kohorter/grupper, skal det hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem. Ansatte og arrangørene kan være de samme for flere kohorter.

Følgende personer teller ikke i totale tillatte antall personer i et arrangement; 

 • ansatte og oppdragstakere(dommerer, TD) som står for gjennomføringen av arrangementer.

 

16.6.2021

Oslo kommune fortsetter gjenåpningen fra og med 16.juni. Lokale begrensninger for aktiviteter idrett inne og ute fjernes, de nasjonale reglene gjelder. Voksne som har måttet ha 2 meter avstand inne , trenger bare holde 1 meter avstand.

De lokale reglene for arrangement fjernes, og de nasjonale gjelder. Det betyr; inne kan man være 50 stk uten fast plass, men 200 med faste plasser. Ute kan man være 200 stk uten fast plass, men med fast plass 600stk, som da må dels i 3 grupper. Mer info kommer.

8.6.2021

De eksisterende reglene i Oslo forlenges til 18.juni

27.5.2021

Nye regler i Oslo gjeldende fra og med 26.mai. De under 20 år kan trene inne(max 20 stk  gr). Voksne kan bare trene individuelt inne, må holde 2 m avstand til andre. Ute kan de under 20 vare 30 stk i gruppe. Voksne kan være 20 stk i gruppe og må holde 1m avstand. For mer detaljer les Oslo idrettskts utdyping her

28.4.2021

Utetrening: barn og unge opp til 20 år kan trene i grupper på intil 20 stk, unntatt fra avstandskrav. De over 20 år kan trene i grupper på intil 10, avstandskrav er 1 meter. Aktiviteter inne fortsatt ikke tillatt.

14.4.2021 

Oslo kommune forlenger tiltakene sine til og med 29.april. Oslo Idrettskrets har en god oversikt på de retningslinjene som gjelder nå. Se oversikten her.

7.4.2021

26. mars forlenget Oslo kommune tiltakene som gjalt til 9.april å vare til og med 15.april.

Regjeringen har sine nasjonale tiltak til og med 14.april. De har startet å se på trinn for gjenåpning, men har ikke satt noen datoer.

18.3.21

Fra 16.mars gjelder i tillegg disse føringer for Oslo: 

I Viken er det kun tillatt med organisert idretts- og fritidsaktivitet innad i egen kommune. Det medfører at medlemmer i Oslos idrettslag med bostedsadresse innen Viken ikke tillates å reise til Oslo for å delta i idrettsaktivitet. Tilsvarende må forskriften forstås slik at personer bosatt i Oslo ikke tillates å delta i organisert aktivitet i noen av Vikens kommuner.

Oslo kommunes restriksjoner gjelder til og med 9. april. Her er oversikt fra Oslo Idrettskrets på hva som gjelder nå.

9.3.21

Pressekonferanse Oslo Byråd gir innstramminger fra og med 10.mars og frem til 25.mars.

De gjeldende nåværende tiltakene videreføres frem til påske. Samt innstramming på noen områder. Innetrening er forbudt i denne perioden. Utendørs er fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillatt i grupper på inntil 10 personer, så lenge man kan holde 1 meters avstand. Byrådet poengterer at vi alle må begrense kontakter. 

 

1.3.21

Oslo Byrådet: Innstramming fra og med 2.mars til og med 15.mars

Organisert trening voksne over 20 år frarådes. Trening for 16-19 år inne og ute i grupper på max 10 stk og 1 meters avstand. De under 16 år kan trener i grupper på 20. Utendørs arrangement forbys. Toppidrettsarr er unntatt. Skikretsen. Skikretsen vil også minne om kommunens generelle regler om at alle unødvendige reiser skal unngås. Det frarådes å reise på tvers av kommunegrenser for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende. Flere detaljer finner du på nettside til Oslo Idrettskrets.

19.2.21

Følgende lettelser fra Oslo Byråd: for voksne og ungdom:

Fra og med 18.februar kan 20 år og eldre trene organisert ute i grupper på max 10 med 1m avstand. 19 år og yngre kan nå også trene organisert inne. For mere info se Oslo Idrettskrets sine nettsider- tabell. Dagens regler gjelder foreløbig til og med 4. mars. 

15.2.21

Presisering ang. reiser og ang samlinger fra Oslo idrettskrets om også Skikretsen støtter. 

Alle unødvendige reiser skal unngås. Det frarådes å reise på tvers av kommunegrenser for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende. Du kan krysse kommunegrense for å delta på trening i eget idrettslag så lenge smittevernrestriksjoner og regler i nabokommune er på samme nivå som i Oslo.

12.2.21

Oslo kommune sine føringer varer til torsdag 18. februar.

9.2.21

Byrådet i Oslo gir ingen lettelser frem til og med 14.februar. 

2.2.21

Fra onsdag 3. februar vil byrådet i Oslo lette på flere av tiltakene:

Fritidsaktiviteter og idrett åpnes for barn opp til og med ungdomsskolealder, både innendørs og utendørs, men cuper og kamper vil fremdeles være forbudt. Toppidretten kan gjenoppta organisert trening, og det åpnes for organisert aktivitet utendørs for ungdom under 20 år.Byrådet vil i løpet av kort tid vurdere om det også kan gjøres lettelser i tiltaksnivå i videregående skole og i fritidsaktiviteter og idrett for ungdom. Disse varer foreløbig frem til 10. februar.

Konkurranser og arrangement som Telenorkarusellen kan ikke avvikles til og med 10.februar. Se gjerne info og tabell på Oslo Idrettskrets nettsider lagt ut 2.2.21.

24.1.21 

Alt av organisert idrett for barn, unge og voksne i Oslo er forbudt fra og med lørdag 23.januar kl 12. Det er også forbud mot alle typer arrangement, både inne og ute. Forbudene gjelder også toppidretten. Oslo kommune stenger alle utendørs og innendørs idrettsanlegg umiddelbart for all ORGANISERT idrett. Utendørs flater holdes åpne for egenorganisert aktivitet. Dette varer i første omgang frem til og med 31. januar.

Presisering ang. renn i egen klubb 22.1.21

Angående renn i egen klubb. Man kan ikke ha renn for de fra og med 20 år. Skal man ha renn i klubben må det gjennomføres slik at det ikke samles mange mennesker på samme sted og tid. Del helst opp i grupper som gjennomfører rennet og drar hjem før neste gruppe ankommer og gjennomfører sitt renn. 

21.1.21- skriv sendt til klubber i Oslo: føringer gjeldende til 4.2.21(om ikke endring kommer fra Regjering eller Oslo kommune).

Regjeringens nasjonale tiltak fra 20. januar og Oslo kommune sin pressekonferanse videreføring av tiltak gjeldende fra i dag 21.januar kl.12 og til 4. februar gir få lettelser.

Byrådet i Oslo sier følgende: Smittesituasjonen er fortsatt alvorlig i Oslo og byrådet viderefører derfor den sosiale nedstengingen. Samtidig åpnes det igjen for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn i barnehage- og barneskolealder. 

Ingen skirenn/arrangementer frem til 4.februar – med unntak av renn/aktivitet i egen klubb. Skikretsen anbefaler å prøve å finne nye dato i samarbeid med grenkomite – dvs rennet merkes med UTSATT – når man finner ny dato merkes rennet med NY DATO. Blir rennet avlyst, så skal det merkes AVLYST. Dere kan få bistand av Toril Vik i Skikretsens Administrasjon til dette arbeidet.

Telenorkarusell i egen klubb kan arrangeres. 

Vi anbefaler å øke aktiviteten internt i klubb og lage gode lokale aktiviteter. For langrenn er det laget en egen oversikt over tilgjengelige anlegg med kontaktpersoner. https://www.skiforbundet.no/oslo/nyhetsarkiv/2021/1/tilgang-til-langrennsanlegg-oslo-skikrets/

Men marka er selvfølgelig tilgjengelig for alle

 • Viser ellers til Skikretsens nettsider for dypere info; der er linker til Oslo kommune,  Oslo Idrettskrets, Norges Skiforbund(oppdatert med 4 punkter i går) og NIF

Linker:

 • Her kan dere lese info fra  Oslo idrettskrets: Se nyheten :Dette gjelder fra 21.januar:  

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2021/dette-gjelder-fra-21.januar/?fbclid=IwAR0tlgi1bu6WFej2As8FE8IPtSn2sgwHxJdLdzP64XjRr2p5LNRZAVT5L5A

 

 

 

NB: Oslo Idrettskrets har invitert alle klubbene til et kort infomøte i kveld 21. januar kl 18.00

 

 

7.1.2021- skriv sendt alle klubber i Oslo: Oslo Skikrets styre har besluttet å fraråde alle arrangementer frem til og med 21.01.21

Styret i Oslo skikrets har i samarbeid med kretsens beredskapsgruppe besluttet følgende:

 • Beredskapsgruppen fraråder konkurranser og arrangement frem til og med 21.1. 2021, deriblant også testrenn på tvers av klubber. Det anbefales at klubbene  flytter arrangementet til en senere dato gjerne etter 24.1.
 • Beredskapsgruppen mener det er greit å arrangere treninger i egen klubb. Beredskapsgruppen fraråder at det arrangeres treninger på tvers av klubber/definerte treningsgrupper.  (Er det uklart ta kontakt)
 • Beredskapsgruppen fraråder at Telenorkarusell (deriblant også Naborunden) arrangeres frem til og med 21.1. Telenorkarusell som arrangeres(da forhåpentligvis etter 21.1) bør også lage risikovurdering og smittevernplan.
 • Beredskapsgruppen er enige om at alle kurs i regi av Skikretsen avlyses frem til og med 21.1
 • Beredskapsgruppen vil minne om anbefalingene om å holde god avstand-minst 1 m, at man unngår kollektiv transport og at man trener lokalt
 • Anbefalingene fra Skikretsen kan bli forlenget til å også gjelde etter 21.1 dersom smittevernsituasjonen krever det.

 Klubber som har terminfestede renn i perioden må gi beskjed til de som er påmeldt rennet, gren leder/terminlisteansvarlig samt TD om rennet avlyses eller utsettes.  Det avklares med Terminlisteansvarlig i gren og TD/TD koordinator når man finner alternativer datoer for gjennomføring. Administrasjonen bistår klubben med å få endret status/informasjon i Terminlisten/Sportsadmin.

Følge også med på Oslo Skikrets sin Koronaveileder på nett. Oslo Skikrets styre håper at denne nedstengningen, skal gi oss mulighet for å arrangere renn resten av sesongen.

 

18.12.20 - oppdatering fra Oslo kommune under punkt Trening,idrettsanlegg og svømmehalle, Utendørs idrettsarrangement(ny overskrift) (gjelder foreløbig frem til 7. januar -21). Det er tillatt å arrangere idrettsarrangement utendørs med inntil 200 deltakere, men det frarådes på det sterkeste. Organisert trening regnes ikke som et arrangement.

Oslo skikrets har spurt om konkurranser omfattes av begrepet utendørs idretts arrangement og kommunen har svart ja.

10.12.20-Oslo kommune fortsatt nedstenging til og med 7. januar 2021. Les begrunnelsen her.

01.12.20 - sendt ut til alle klubber - presisering at Oslo Skikrets sin holdning til Koronareglene: 

Når det gjelder Korona-situasjonen og Oslo skikrets sine anbefalinger, så får vi ulike reaksjoner, fra de som mener vi tolker regelverket for strengt, til de som mener vi tolker det for vidt og ikke gir strenge nok anbefalinger.

Oslo skikrets vil ha mest mulig aktivitet innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

 • Vi lager ikke egne anbefalinger, men prøver å presisere de anbefalinger som er gitt, og gir spesifikke råd på bakgrunn av dette.   
 • Regjeringen og nasjonale helsemyndigheter sier når det gjelder reiser at man skal unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt. Vi får jevnlige råd fra våre lokale smittevernmyndigheter i Oslo kommune for hva vi bør gjøre. Kommunen sier « Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende frarådes også».
 • Ved å følge disse rådene håper vi at sesongen skal reddes og at vi raskest mulig kan komme oss på samlinger, konkurranser og treninger også utenfor Oslo
 • Våre anbefalinger, er nettopp det: anbefalinger. Det er opp til enhver å følger anbefalingene eller la være. Vi er ikke noe Korona-politi som går etter klubber eller utøvere. Men vi nærmer oss en svært sårbar sesong som vi vil ha gjennomført med konkurranser og felles aktiviteter. Da handler det både om å være ansvarlig og å forholde seg til myndighetenes anbefalinger for å slå ned smitten raskest mulig.

 Følg med også på våre «Koronaveileder Oslo Skikrets»

24.11.20(publisert fra NSF 19.11.20)

Toppidrett definisjon: 

Som toppidrettsutøvere regnes:
- Utøvere på særforbundenes landslag (senior og aldersbestemt), eller utøvere som representerer et særforbund i internasjonale konkurranser. 
- Utøvere som er under kontrollert utvikling i regi av et særforbund mot å kunne konkurrere internasjonalt, og/eller del av særforbunds satsings- og talentutviklingsgrupper. 

Det understrekes at juniorløpere ikke er definert som toppidrettsutøvere. Unntak fra dette er juniorløpere som i hht reglement og grenens toppidrettsdefinisjon er kvalifisert for deltagelse i toppidrettsarrangement for senior.

 

 16.11.20  Oslo kommune sier :

Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år.  Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år. Tiltakene vil tre i kraft på tirsdag 17.11 klokken 13:00.

 De klubbene som lurer på ang trening i SNØ: Selv om skihallen(SNØ på Lørenskog) er meget stor og smitterisikoen her er mindre enn for eksempel på et treningsstudio er det likevel en innendørshall.

13.11.20 PRESISERING - trening og samlinger.

For ordens skyld presiserer Oslo Skikrets at Oslo Kommune fraråder klubber å arrangere samlinger med overnatting utenfor Oslo. Dette gjelder fra nå og i første omgang fram til 30. november, men kan bli forlenget. Samlinger i Oslo internt i klubben og trening i Snøhallen kan fortsatt gjennomføres. Velger klubbene å gjøre noe annet så er det deres valg.

_______________________________________

12.11.20 Spørsmål og utsagn Oslo kommune/svar fra Oslo kommune 12.11.20 i normal skrift, og uthevet Oslo skikrets anbefalinger/presiseringer

Hvor lenge varer denne perioden med nedstenging i Oslo? Perioden nå varer frem til 30. november (men kommunen vil se på smittetall)

Stans i breddeidretten for voksne over 20 år, men toppidretten skal fortsatt kunne utøve sin aktivitet innenfor gjeldende smittevernregler. 

Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende frarådes på det sterkeste. Dette er et sterkt råd men ikke påbud. Skikretsen kan definere hva som menes som reise. Kommunen forstår at vi ønsker å bruke SNØ selv om kommunen fraråder på det sterkeste å reise til andre kommuner.

Kommunen anbefaler Skikretsen om å formidle til klubbene å ikke reise på samling borte(overnatting), men holde samling internt i klubb

Trenerkurs praksis ute for de over 20 år er ok, man bør holde 2 meter avstand på de over 20 år. Trenerkurs kan fortsatt kjøres, men Oslo Skikrets holder all teori digitalt og praksis må bare foregå ute(event i SNØ hallen for alpint) og de over 20 år må holde 2 m avstand.

_____________________________

11.11.20 Til våre Langrenn, Alpin, Freestyle og Telemarkskontakter. Ang trening for Oslo klubbene:

 Bruk av SNØ hallen på Lørenskog

Det kommersielle aktivitetstilbudet på SNØ hallen på Lørenskog må altså stenge ned. Det vises dog til unntaket i forslag til ny § 2 hvor det er gjort unntak for organisert fritidsaktivitet for barn og unge under 20 år og toppidrett. Dette innebærer at organisert aktivitet for barn og unge fortsatt kan opprettholdes på SNØ.

SNØ vil bli underlagt samme restriksjoner som idrettshaller; dvs. at vi vil kunne ha åpent for organisert idrett (klubber og lag); og hvor det er særskilt tilrettelagt for et strengt smittevern.

 I praksis betyr dette at SNØ vil booke klubber inn på trening; og hvor man er eneste klubb i langrennsløypa. Aldersgruppen er 10 - 19 år. De over 19 år vil ikke ha lov. Neste klubb kommer når den forrige er ferdig. Det krever at klubben kan stille med 20-40 utøvere for en booking(gruppen må deles om flere enn 20).

 Dette vil være 100% i tråd med retningslinjene fra kommunen, og øvrige retningslinjer vil bli ivaretatt som munnbind, avstand og vask av hender.

 Morten Dybdahl- Daglig Leder SNØ-langrenn

 Dette samme gjelder også for grenene alpint, telemark og freeski. De kan være flere enn en klubb fra Oslo om gangen.

Ole Christian Mork- Kommersiell direktør SNØ-Alpinkontakt

 

Oslo skikrets har vurdert tilbudet som SNØ ønsker å gi klubbene i Oslo skikrets og har kommet fram til at tilbudet om trening for en klubb ad gangen ivaretar de smittevernregler som gjelder for trening og breddeidrett for barn og unge i Oslo. Til tross for at SNØ ligger i Lørenskog kommune og at man da reiser til nabokommunen, mener vi at det er trygt å trene innendørs på SNØ så lenge transporten til og fra skjer med bil.  

 Booking på mail til SNØ: klubber@snooslo.no

nif-epi04, 04
NTB