Hopp til innhold

Korona arbeid i Oslo skikrets

Viktige dokumenter knyttet til Oslo Skikrets og kretsens Korona arbeide.

 

RisikoanalyseNorges skiforbund sier:  Alle arrangører av organisert idrett (treninger, samlinger, arrangement m.v.) må:

1. Gjør en risikovurdering av aktiviteten som planlegges(FHI)
2. Utarbeide smittevernplan(FHI)

Dersom klubben oppleverå bli smittet:

Dersom en person i klubben/treningsgruppen har fått bekreftet covid-19 skal:

o Klubben/treningsgruppens treninger avlyses inntil nødvendige avklaringer fra kommunehelsetjenesten foreligger.

o Klubben/treningsgruppen rette seg etter de pålegg/krav som kommunelegen fastsetter. 

o Klubben varsle sin krets som fører oversikt over smitteutbredelsen i skisporten.

o Klubben/treningsgruppen gjenoppta sin aktivitet først når kommunelegen gir klarsignal om det.

 

 I tillegg: Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter.

Oslo Kommune sier:  1.1 Hvem og hva forholder vi oss til? Det er ikke alltid like lett å holde oversikt over hvem som bestemmer hva. Følgende er en oppsummering av de viktigste aktørene:

 Hvem, hva, hvorfor:

 HELSEDIREKTORATET Nasjonal veileder for idrett , Nasjonale bestemmelser – likt for hele landet

 SÆRIDRETTER Veileder for særidrett , Konkrete råd og tips om avvikling av aktivitet i den konkrete særidretten

OSLO KOMMUNE OG SMITTEVERNOVERLEGEN I OSLO, Tolkning og bestemmelser for Oslo og kommunale anlegg, Har ansvaret for smittesituasjonen i Oslo kommune

 I enkelte tilfeller kan det være et motsetningsforhold mellom kildene nevnt over. Hvis dette er tilfelle er det Oslo kommune og smittevernoverlegens tolkninger som gjøres gjeldende. Derfor kan enkelte også oppleve at reglene i Oslo kommune er noe strengere enn i andre deler av landet.  Det er også viktig å huske at Oslo kommune har myndighet til å innføre strengere restriksjoner enn de nasjonale bestemmelsene og særidrettenes veileder hvis situasjonen tilsier dette. Enkeltanlegg kan bli stengt på kort varsel.

 Risikoanalyse skjema Oslo skikrets(oppdatert 18.12.20)

Sjekkliste smittevern skjema Oslo skikrets(oppdatert 18.12.20) 

 Smittevernprotokoll for breddeidretten

NIF sin oppmøte registrerings App QRONA for arrangører

Gjennomføring av arrangement- Covid-19 forskriften-Lovdata, kap 5, §13

Smittevern alpinanlegg

Skikretsens generelle beredskapsplan

NIF-EPI02, 02
NTB